Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Harmonogram nabożeństw kwiecień 2021

1 kwietnia czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich
 
2 kwietnia piątek
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym i litia za zmarłych
 
3 kwietnia sobota
Wspomnienie zmarłych
8.00 Boska Liturgia i panichida
17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem św. krzyża

Czytaj więcej...

Nowe ograniczenia pandemiczne.

 

W związku z ograniczeniami pandemicznymi informujemy, że w świątyni jednocześnie może przebywać 30 osób (1 osoba na 20 m2). Prosimy o zachowanie dystansu i spełnianie wytycznych dotyczących noszenia maseczek.

Karteczki z prośbą o modlitwę za żywych i umarłych można zostawiać w Cerkwi u sprzedających świecę na godzinę przed każdym nabożeństwem. 

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w naszej parafii

15 marca poniedziałek

Początek Wielkiego Postu

8.00   wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

 

16 marca wtorek

8.00 wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

sprawowane przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba

 

17 marca środa

8.00   Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

Czytaj więcej...

Wielkopostna wszechnica 2021

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na kolejną edycję Wielkopostnej wszechnicy. Wszechnica to cykl otwartych wykładów o tematyce teologicznej, ascetycznej i religijnej.

Temat tegorocznej edycji to Poznajmy Zbawiciela – historia Jezusa Chrystusa. Seria spotkań skoncentruje się na ziemskiej historii Jezusa Chrystusa i Jego nauczaniu. Biblijne wydarzenia, przypowieści i słowa Dobrej Nowiny przedstawione na podstawie tekstu Świętej Ewangelii i Tradycji Cerkwi prawosławnej, zostaną przeanalizowane w ujęciu historycznym i teologicznym.

Rozważania o fundamencie wiary chrześcijańskiej będą prowadzone przez o. Marka Ławreszuka.

Czytaj więcej...

III rocznica śmierci ś.p. prot. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

24 lutego 2021 przypadła III rocznica śmierci ś.p. prot. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego. W parafii sprawowano Boską Liturgię i panichidę, wznosząc modlitwy za spokój duszy ś.p. o. Włodzimierza, pierwszego proboszcza parafii.

 

Panichida po ś.p. prot. Włodzimierzu Cybulińskim

Harmonogram nabożeństw – marzec 2021

Harmonogram nabożeństw marzec 2021

 

3 marca środa

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

4 marca czwartek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Monasterskie produkty - ogłoszenie

białystok

Bracia z Monasteru św. Dymitra zapraszają do zakupu naturalnych produktów spożywczych. W najbliższą niedzielę, 24 stycznia w godzinach 9-12 zapraszamy po nabożeństwach na plac parafialny przy cerkwi.

Wigilia Narodzenia Jezusa Chrystusa

136358302 4594031013947011 3816132787810388474 oJuż jutro wigilia święta Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyjątkowy dzień. Postny i świąteczny zarazem. Postny - ze względu na oczekiwanie spotkania z Nowonarodzonym. Świąteczny - ze względu na poczucie bliskości Boga, który zbliża się do naszych serc.
 
Poranne nabożeństwo wigilii święta rozpoczyna się nabożeństwem godzin. Duchowny wynosi na środek świątyni ewangeliarz. Najpierw czytane są 3 psalmy, później starotestamentowe proroctwo o narodzinach Mesjasza i nowotestamentowy list. Duchowny czyta Ewangelię. Słuchając czytań odczuwamy to, co czuli starotestamentowi prorocy. Chcemy, aby Bóg objawił się nam i był z nami. Chór śpiewa: Bądź gotowe Betlejem, raduj się... Ale jeśli palestyńska wieś ma napełniać się radością, to czy serca wyznawców Zbawiciela mają być obojętne? Jeśli przyroda i świat nieożywiony wychwala Pana, to czy podobna radość nie powinna brzmieć z naszych serc?
 
Kiedy kapłan wniesie ewangeliarz do prezbiterium rozpoczyna się wieczernia i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Podczas wieczerni słyszymy kolejne czytania starotestamentowe. Osiem proroctw o zapowiedzianym i zrodzonym w Betlejem Mesjaszu. Przepełnieni radością składamy ofiarę eucharystyczną. Dziękujemy Bogu za bezgraniczną miłość i prosimy, aby pozwolił nam uczestniczyć w nocy Jego narodzin.
 
Nie zamykamy naszej nadziei ograniczając ją wyłącznie do nas. Modlimy się za cały świat. Składając ofiarę eucharystyczną wspominamy naszych przyjaciół, bliskich, członków naszych rodzin. Tych, którzy są z nami i tych, którzy odeszli do wieczności. Dla nas wszystkich rodzi się Zbawiciel. Ich imiona zapisujemy i przekazujemy duchownym. Oni modląc się kładą cząstki prosfor wokół Bożego Baranka. Wszyscy wspomniani mistycznie gromadzą się na diskosie - wokół Nowonarodzonego.

Czytaj więcej...

Sprzedaż choinek przy parafii

Informujemy że w najbliższych dniach przy parafii będą sprzedawane świeże żywe choinki. Osoby zainteresowane zapraszamy w sobotę, niedzielę i poniedziałek 2-4 stycznia. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego ul. gen. W. Sikorskiego 9.

pol_pl_Jodla-kaukaska-cieta-choinki-choinka-180-240cm-139284_5.jpg

Odliczenie darowizny na parafię od podatku - informacje

Bracia i Siostry!

Przedstawiam ważną informację dotyczącą składania ofiar na parafię, która pozwoli odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny.

Jeżeli wspieramy finansowo swoją parafię, możemy te darowizny odliczyć od swojego dochodu przed opodatkowaniem. Są dwie ulgi kościelne – jedna jest ograniczona do 6% dochodu, a druga nie ma żadnego limitu.

Wypełniając PITa możemy pomniejszyć nasz dochód przed obliczeniem podatku o dokonane darowizny na cele kultu religijnego lub na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą może być odliczona w całości od dochodu.

Czytaj więcej...

Wizyty duszpasterskie z wodą jordańską - ważne informacje

Bracia i Siostry!

Z powodu epidemii COVID nie możemy odbyć tradycyjnych wizyt duszpasterskich w Waszych domach. Epidemia i trudna sytuacja w wielu rodzinach sprawia jednak, że powinniśmy jeszcze bardziej starać się zbliżyć z naszym Miłosiernym Bogiem, poświęcić mu swoje życie, troski i radości, a przede wszystkim zaprosić aby Jego łaska była z nami i z naszymi bliskimi.

To, co nas prawdziwie jednoczy z Bogiem to wiara, nadzieja i miłość. Wszystkie te cnoty realizujemy poprzez jedność z Bogiem w misterium Eucharystii. Ciało i Krew Jezusa Chrystusa są dla nas darem i świętością. Sam Zbawiciel nazwał je chlebem życia – pokarmem, który da nam życie wieczne. Nawet najgorsze problemy rozpadają się w pył w obliczu Bożej wszechmocy. Świętość Bożego daru i Boża miłość nie zna barier i pokonuje wszelkie przeszkody. Często tą najpoważniejszą barierę strachu budujemy my sami.

W te dni pamiętajmy o naszej relacji z Bogiem. Nie rezygnujmy z niej z powodu strachu. Nie tłumaczmy się odpowiedzialnością za zdrowie innych ludzi w sytuacji, kiedy zamieniamy nasze duchowe życie w pozbawioną Boga pustynię. W każdej sytuacji świadomie wybierajmy kroki, które możemy podjąć i te, z których możemy zrezygnować. Życie liturgiczne i modlitewne w naszej parafii trwa niezmiennie. Jak zawsze, każdy z nas ma możliwość przystąpienia do misterium spowiedzi i jedności z Jezusem Chrystusem w świętej Eucharystii.

Czytaj więcej...

Podkategorie