Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Mitroforny prot. Włodzimierz Cybuliński - zm. 24.02.2018

Pierwszy proboszcz i budowniczy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w latach 1989 - 2014. O. mitrat Włodzimierz Cybuliński urodził się w 4 czerwca 1941 r. w Daszach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugenią Hasiuk otrzymał 22 lipca 1962.r z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Stefana święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 września 1962 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego. Pierwszą parafią o. Włodzimierza była parafia w Kuraszewie. W latach 1965 – 88 był proboszczem parafii w Czyżach. W latach 1989-2014 był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, później był tam rezydentem. O. Włodzimierz po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do życia wiecznego 24 lutego 2018 roku. W uroczystościach pogrzebowych oprócz licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej z pocztem sztandarowym i wartą honorową, dyrekcje szkół z terenu parafii z pocztem sztandarowym, przedstawiele władz miejskich, zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok oraz liczni przyjaciele o. Włodzimierza.

Ojciec Włodzimierz Cybuliński był wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz Cerkwi, m.in. – prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami (2014). Oprócz tego duchowny jako pierwszy w Białymstoku pełnił funkcję kapelana więziennictwa za co w 2003 r. został odznaczony „Brązową odznaką za zasługi dla pracy penitencjarnej”.

 

O ojcu Włodzimierzu w Przeglądzie Prawosławnym:

Przegląd Prawosławny "Z Dasz batiuszka nasz" A. Matreńczyk 

Przegląd Prawosławny "Budowniczy" A. MatreńczykPrzegląd Prawosławny "Budowniczy" A. Matreńczyk

Retransmisja uroczystości pogrzebowych na antenie "Radia Orthodoxia"

http://orthodoxia.pl/pogrzeb-o-wlodzimierza-cybulinskiego/