Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Mitroforny prot. Anatol Ławreszuk - rezydent

ks. Anatol Lawreszuk 2.jpg

Ks. mitrat Anatol Ławreszuk urodził się 15 kwietnia 1940 r. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył z tytułem magistra teologii. Ks. Anatol w latach 1961 – 1963 łączył studia teologiczne z obowiązkami dyrygenta chóru w parafii pw. św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Święcenia diakońskie (17.11.1963) oraz kapłańskie (24.11.1963) otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Stefana.

Pierwszą parafią ks. Anatola był parafia pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie, gdzie w latach 1963 – 68 niósł posługę wikariusza oraz dyrygenta parafialnego chóru. W 1968 r. mianowany został przez Arcybiskupa Stefana proboszczem olsztyńskiej parafii, a w roku 1971 mianowany został dziekanem olsztyńskim. Zgodnie z dekretem ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy z dnia 15 lipca 1982 r. mianowany został wikariuszem Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Ponadto w latach w latach 1983 – 88 pełnił obowiązki sekretarza kancelarii biskupiej w Białymstoku, był także kapelanem Szpitala Miejskiego w Białymstoku oraz wizytatorem nauczania religii prawosławnej w szkołach na terenie Białegostoku.

Ks. Anatol Ławreszuk za pracę na rzecz Cerkwi odznaczony został w 1977 r. orderem św. Marii Magdaleny, a w 1999 r. prawem noszenia mitry.

W 2020 roku został mianowany rezydentem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.