Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Chór parafialny

chór parafialnyChór parafialny funkcjonuje nieprzerwanie od początków istnienia parafii. Aktywnie uczestniczy w życiu liturgicznym, śpiewając przeważającą część sprawowanych w niej nabożeństw. Na przestrzeni lat z chórem pracowało wielu dyrygentów. W październiku 2019 dokonano połączenia znacznej części składu chóru młodzieżowego z chórem parafialnym. Od stycznia bieżącego roku chór prowadzi Dawid Jakubowski. Próby odbywają się w soboty po nabożeństwie całonocnego czuwania.

Dawid Jakubowski - absolwent filologii rosyjskiej oraz Szkoły Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce. Od lat młodzieńczych śpiewał w chórze młodzieżowym hajnowskiego Soboru Świętej Trójcy. W latach 2017-2019 pełnił funkcję dyrygenta-psalmisty w parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Boćkach, a następnie od czerwca do września 2019 w Krynoczce (parafia w Dubinach).