Aktualności

Spotkanie z o. Melchisedekiem

3W miniony czwartek 26 kwietnia w naszej parafii odbyło się spotkanie z hieromnichem Melchisedekiem z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex. Po akatyście przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej w świetlicy parafialnej duchowny wygłosił wykład na temat sakramentu spowiedzi.

 Hieromnich Melchisedek, w świecie - Mika Törönen, urodził się w 1970 r. w Finlandii i był ochrzczony w cerkwi w miejscowości Iisalmi. Studiował teologię w Grecji na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, gdzie w 1996 r. otrzymał stopień Ptycheion Theologias, oraz w Anglii na Uniwersytecie w Durham, gdzie w 1998 r. otrzymał stopień magistra badań teologicznych a w 2003 r. - doktora teologii. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pod tytułem: ,,Jedność i rozróżnienie w myśli św. Maksyma Wyznawcy” był prof. Andrew Louth. W 2007 r. rozprawa ta została wydana przez Oxford University Press.

 

 2

1

Hieromnich Melchisedek wygłosił w Polsce kilka wykładów, m. in. w Warszawie i w Białymstoku. 

Wykłady zostały zarejestrowane przez diecezjalne Radio Orthodoxia.