Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Rozdanie świadectw z religii prawosławnej

037W niedzielę 17 czerwca po akafiście do św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego odbył się dziękczynny molebien związany z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018. W nabożeństwie uczestniczyli katecheci, rodzice oraz uczniowie uczęszczający na lekcje religii prawosławnej w szkołach na terenie parafii. W słowie skierowanym do uczniów proboszcz parafii o. prot. Marek Ławreszuk pogratulował dzieciom i młodzieży sukcesów, a także zachęcał do uczestnictwa w nabożeństwach w okresie wakacji, które nie są czasem odpoczynku od Boga. 

 

Fotogaleria Adam Bruczko [KLIKNIJ]

 084