Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Przywracanie pamięci o prawosławiu...

z23606707VNiedokonczony sobor Zmartwychwstania Panskiego w BTrwają prace nad pomnikiem upamiętniającym sobór Zmartwychwstania Pańskiego. Sobór został zburzony w 1938 roku i mieścił się przy obecnej ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. W 80 rocznicę od bezprawnej rozbiórki świątyni na terenie naszej parafii stanie pomnik, aby pamięć o prawosławnych przodkach i największej cerkiew w naszym mieście była wciąż żywa.

 

 

 

 

Więcej o budowie pomnika i aktualnym postępie prac można przeczytać [TUTAJ]:

- Gazeta Wyborcza

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,87318,23610665,przywracanie-pamieci-o-prawoslawiu.html

- Kurier Poranny

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,87318,23610665,przywracanie-pamieci-o-prawoslawiu.html

-TVP Białystok 

http://bialystok.tvp.pl/37687553/17062018