Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ 2018

1 września – sobota
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie i spowiedź uczniów

2 września – niedziela
Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy
8.00 – Boska Liturgia i molebień przed rozpoczęciem nauki w szkołach
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

5 września – środa
Zakończenie święta Zaśnięcia Matki Bożej
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza 

6 września – czwartek
św. Maksyma Gorlickiego
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

7 września – piątek
8.00 – Boska Liturgia

8 września – sobota
Włodzimierskiej ikony Matki Bożej
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

9 września – niedziela
Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy
św. Jana z Kormy
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. Jana Kormiańskiego

11 września – wtorek
Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela
Dzień postny
8.00 – Boska Liturgia

12 września – środa
Przeniesienie relikwii św. Aleksandra Newskiego
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza 

13 września – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

14 września – piątek
Początek Indyktionu Nowego Roku Cerkiewnego
8.00 – Boska Liturgia i molebień

15 września – sobota
śww. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

16 września – niedziela
Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do śww. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich

18 września – wtorek
św. męcz. Atanazego Brzeskiego
proroka Zachariasza i św. Elżbiety
8.00 – Boska Liturgia

19 września – środa
Wspomnienie cudu Archanioła Michała w Chonach
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza 

20 września – czwartek
17.00 – całonocne czuwanie

21 września – piątek
Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy
9.00 – Boska Liturgia
 

22 września – sobota

Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego
św. Joachima i Anny
Przeniesienie relikwii św. młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

23 września – niedziela
Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. młodzieńca Gabriela


26 września – środa
Wigilia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

27 września – czwartek
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do Życiodajnego Krzyża Pańskiego

28 września – piątek
8.00 – Boska Liturgia

29 września – sobota
Sobota po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

30 września – niedziela
Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy, po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
Po zakończeniu II Liturgii – molebień dla wykładowców i studentów przed rozpoczęciem
nowego roku akademickiego
17.00 – akatyst za zmarłych i panichida