Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Utracone dziedzictwo – zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym”

40002160 463856080796898 8955132100650991616 n21 sierpnia w świetlicy parafialnej zebrali się organizatorzy oraz Jury w składzie ks. mitrat Jan Fiedorczuk Dyrektor Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko- Gdańskiej , Adam Musiuk, dr inż. adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku. p. Anna Muskała dyrektor Niepublicznego Przedszkola imienia Świętych Cyryla i Metodego  w Hajnówce oraz p. Natalia Mosiej nauczyciel i ikonograf, aby rozstrzygnąć i przyznać nagrody najlepszym spośród uczestników ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Utracone dziedzictwo – zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym”. Na konkurs wpłynęło blisko 150 prac z wielu zakątków naszego kraju.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w czterech kategoriach wiekowych :

klasy 1-3 szkoły podstawowej

klasy 4-6 szkoły podstawowej

klasy 7 i gimnazjum

klasy szkoły ponadpodstawowej

40006407 1814159495370801 2610376643134357504 nKonkurs został zorganizowany z błogosławieństwa i pod patronatem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz pod patronatem: Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Celem konkursu było upamiętnienie cerkwi zburzonych w latach 1918-1939 na terenie Polski. Uczniowie przygotowali pracę plastyczną przedstawiającą historyczną świątynię, znaną obecnie wyłącznie ze starych fotografii, archiwalnych pocztówek, bądź zupełnie zapomnianą..

Komitet organizacyjny konkursu: prot. Marek Ławreszuk, protod. Marian Romańczuk, diakon Piotr Makal, Barbara Uścinowicz, Iwona Romańczuk, Danuta Olesiuk-Łapińska, Bogumiła Suszcz.

Wszystkich uczestników oraz opiekunów i rodziców serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie, które odbędzie się w naszej parafii 6 października o godzinie 15.00.