Aktualności

Słowo na październik - Ku czci Najświętszej Bogurodzicy Wszechkrólowej

109Nasza parafia, od pierwszych dni swego istnienia, obrała za Patronkę i Przewodniczkę Najświętszą Bogurodzicę w jej ikonie Wszechkrólowej (Wsiecarycy). Zarówno mury świątyni jak i wspólnota parafialna została na trwale scementowana modlitwą przed tą ikoną i regularnie sprawowanymi akatystami. Rokrocznie, w pierwszą niedzielę października, gromadzimy się na wspólną modlitwę przed tą piękną i cudotwórczą ikoną. Ikona Wszechkrólowej, która znajduje się w naszej cerkwi, na przestrzeni lat została ozdobiona licznymi wotami. Pozostawiły je osoby, które doświadczyły duchowej pomocy w gnębiących je problemach i chorobach. Są często wyrazem próśb, ale też i wdzięczności za cudowną pomoc.

W imieniu duchowieństwa i rady parafialnej gorąco zapraszam do wspólnej modlitwy w dniach 6 i 7 października, w dzień ikony Matki Bożej Wszechkrólowej. Wzorem ubiegłego roku wzniesiemy modlitwy przed umieszczoną na środku cerkwi ikoną, którą później procesyjnie obniesiemy wokół świątyni, tym samym prosząc Najświętszą Bogurodzicę o ochronę i błogosławieństwo dla wszystkich zgromadzonych i dla całej naszej parafii.

W tym roku uroczystości będą związane z 80. rocznicą rozebrania soboru Zmartwychwstania Pańskiego. Na wieczną pamięć budowniczych tej świątyni, białostockich wiernych i duchowieństwa, a także dla upamiętnienia Domu Bożego, przygotowaliśmy nasze skromne cegiełki. 

katedraPierwszą cegiełkę stanowi pomnik z miniaturą rozebranej świątyni, uzupełniony o krótki opis przedstawiony na dwóch tablicach w językach polskim i cerkiewnosłowiańskim. Ten obiekt małej architektury pomoże każdemu uzmysłowić sobie, jak wielką stratą było zniszczenie tej świątyni.

Drugą cegiełką jest monografia o historii soboru i wydarzeniach, które doprowadziły do jego rozbiórki. To efekt wytrwałej pracy białostockich historyków, prof. Piotra Chomika i ks. dr. Romana Andrzeja Płońskiego, którzy w oparciu o materiał źródłowy walczą z mitami i przekłamaniami, jednocześnie obiektywnie opisując realia tamtych czasów.

Trzecia cegiełka to zasługa naszych dzieci. To szczególny dar najmłodszych, członków chóru dziecięcego. Chórzyści, pod kierownictwem matuszki Iwony Romańczuk, przy niezastąpionym, profesjonalnym wsparciu pana Jana Smyka, przygotowali płytę CD „Dom mojej duszy”. 

Zarówno książka, jak i płyta może się stać również Waszą cegiełką Bracia i Siostry! Obie pozycje są dostępne w naszej parafii i stanowią małe cegiełki na budowę pomnika.

Czwarta cegiełka to koncert chóru dziecięcego, na który serdecznie zapraszamy wszystkich w sobotę 6 października o godz. 15. Program koncertu będzie niespodzianką i kolejnym darem naszych utalentowanych dzieci.

Ostatnią, piątą cegiełkę przygotowały dzieci z całej Polski. W odpowiedzi na współorganizowany w parafii konkurs plastyczny o utraconym dziedzictwie, przesłały ponad 130 prac plastycznych przedstawiających zburzone i zniszczone w okresie XX-lecia międzywojennego dziedzictwo prawosławne. Zapraszamy wszystkich na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, które odbędzie się po koncercie chóru dziecięcego w sobotę 6 października, a następnie na wernisaż pokonkursowy przygotowany przez naszych katechetów w domu parafialnym.

Jak widzicie, w przedświątecznych przygotowaniach wzięło udział wiele osób. Wszystkim przyświecał jeden cel – wsparcie inicjatywy godnego upamiętnienia rozebranej cerkwi i troska o własną historię i tożsamość.

W imieniu organizatorów uroczystości serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą inicjatywę: duchowieństwu, dyrygentom i chórzystom, radzie parafialnej, naszym naukowcom, projektantom i wykonawcom, sponsorom, ofiarodawcom i wszystkim, którzy życzliwie odnosili się do apeli i próśb.

Wszystkich zapraszam na wspólną modlitwę w ten wyjątkowy dzień. Niech nasza cerkiew napełni się modlitwą dziękczynną do Najwyższego Boga i Najświętszej Bogurodzicy za wszystkich naszych przodków. 

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk