Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Zaproszenie na święto ikony Matki Bożej Wszechkrólowej

WsiecarycaNiezbywalną tradycją naszej parafii stały się uroczyste modlitwy ku czci Najświętszej Bogurodzicy, wznoszone w naszej cerkwi w pierwszą niedzielę października. To święto naszej cudownej ikony Bogurodzicy Wszechkrólowej, która przybyła do naszej cerkwi w pierwszych latach budowy i stała się duchowym oknem, przez które wierni składają swe prośby, błagania i intencje przed tron Matki Bożej i Wszechmogącego Boga.

 

 

 

 

Program świątecznych uroczystości:

6 października – sobota

15:00 koncert dziecięcego chóru parafii Zmartwychwstania Pańskiego ku upamiętnieniu białostockiego soboru Zmartwychwstania Pańskiego
15:45 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Utracone dziedzictwo – zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym

17.00 - całonocne czuwanie

 

7 października – niedziela

8.30 – małe oświęcenie wody

9.30 powitanie Arcypasterze

10.00 – Boska Liturgia, procesja i oświęcenie pomnika zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego z obecnej ul. Sienkiewicza

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej