Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Podziękowania

43318853 2003523549712038 5329001202455674880 oUroczystości w parafii zakończyły się. W ciągu ostatnich dwóch dni w naszej cerkwi zgromadziło się wiele osób. Wspólnie modliliśmy się do Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Odbył się koncert chóru dziecięcego. Zaprezentowaliśmy owoc naszej pracy: monografię poświęconą zburzonej cerkwi i płytę CD chóru dziecięcego. W trakcie procesji na zakończenie Boskiej Liturgii oświęciliśmy pomnik upamiętniający sobór i jego budowniczych. Wszystkie te wydarzenia nie pozostały bez echa, albowiem napełniły nasze serca radością i dumą. 

Poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z wydarzeń parafialnych.

W sobotnie popołudnie 6 października 2018 roku w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się uroczystości ku czci czczonej ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich połączone z upamiętnieniem soboru Zmartwychwstania Pańskiego, którego został zburzony w 1938 roku. Pierwszym ważnym wydarzeniem był koncert Chóru Dziecięcego Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. O godzinie 15 chórzyści wystąpili w cerkwi przed licznie zgromadzonymi słuchaczami, wśród których znaleźli się także zaproszeni czcigodni goście. Chór pod dyrekcją matuszki Iwony Romańczuk przedstawił montaż słowno-muzyczny stanowiący ofiarę dzieci dla upamiętnienia nieistniejącj cerkwi.

Intergralnym elementem koncertu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o zburzonych cerkwiach w okresie XX.lecia międzywojennego.

Sobotni wieczór zakończyło nabożeństwo całonocnego czuwania pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Supraskiego Andrzeja.

Świąteczny dzień rozpoczeło nabożeństwo oświęcenia wody, po którym miało miejsce powitanie czcigodnych hierarchów - arcybiskupa Jakuba i biskupa Andrzeja, oraz Boska Liturgia.

W trakccie uroczystej Liturgii sprawowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz Biskupa Supraskiego Andrzeja, oświęcono pomnik zburzonego soboru tym samym kończąc ponad rok usilnych przygotowań.

Na zakończenie Liturgii miało miejsce wzruszające wydarzenie. Dyrygent chóru dziecięcego, matuszka Iwona Romańczuk i prowadzony przez nią chór dziecięcy zostali nagrodzeni listem gratulacyjnym arcybiskupa Jakuba. 

Z głębi serca składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestniczących w świątecznych uroczystościach. Dziękujemy Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Jakubowi za błogosławieństwo na pracę nad upamiętnieniem pomnika zburzonego soboru, za troskę o odpowiednie przygotowanie wydarzeń rocznicowych, a przede wszystkim za modlitwę w naszej cerkwi i oświęcenie pomnika. Z głębi serca dziękujemy Jego Ekscelencji Biskupowi Supraskiemu Andrzejowi za przewodniczenie nabożeństwu całonocnego czuwania i uczestnictwo w świątecznej Boskiej Liturgii. Dziękujemy także przybyłym do naszej parafii duchownym. W uroczystościach uczestniczyło bowiem duchowieństwo z Białegostoku, Wasilkowa, Zwierek, Choroszczy, Fast, Wysowej, Jabłecznej. Dziękujemy i doceniamy obecność sióstr z monasterów z Polski i Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, a wśród nich pragniemy wspomnieć m.in. - dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli p. Ewę Ścianę, dyrektorów szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie parafii, XIV LO p. Leszka Kochanowskiego, SP 49 p. Tomasza Blecharczyka, ZSP nr 5 p. Dariusza Mierzyńskiego, SP 43 p. Andrzeja Danieluka, przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Bractwo Świętych Cyryla i Metodego p. Bazylego Piwnika, prezesa SM Słoneczny Stok p. Jerzego Cywoniuka, p. Aleksandra Sosnę, dziennikarza Radia Białystok p. Jana Smyka, pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, p. dr hab. Elżbietę Jekatierynczuk-Rudczyk i dr hab. Piotra Chomika, radnych Miasta Białegostoku i kandydatów z Forum Mniejszości Podlasia, p. Ksenię Juchimowicz, p. Sławomira Nazaruka, p. Adama Musiuka, p. Stefana Nikiciuka, p. Tomasza Kalinowskiego, dyrektora Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego p. Annę Muskałę, katechetów, dziennikarzy i zaangażowanych w życie wspólnoty parafialnej wiernych.

Szczere podziękowania składamy Radzie Parafialnej, ze starostą p. Janem Grygorukiem. Dziękujemy dyrygentom chórów: matuszce Iwonie Romańczuk - dyrygentce chóru dziecięcego, Aleksandrze Pawluczuk - dyrygentce chóru parafialnego i protodiakonowi Marianowi Romańczukowi - dyryngentowi chóru młodzieżowego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg święta: chórzystom, prysłużnikom, członkom bractw i wszystkim darczyńcom i dobroczyńcom naszej parafii.

Z głębi serca dziękujęmy dla rzeźbiarza p. Leona Naumiuka, który przygotował projekt pomnika oraz drobiazgowo dbał o jego wykonanie a także wszystkim tym, którzy swą fizyczną pracą i zaangażowaniem doprowadzili do realizacji założonych w parafii celów związanych z 80. rocznicą zburzenia cerkwi z ul. Sienkiewicza.

Dziękujemy również osobom zaangażowanym w pracę nad konkursem plastycznym, p. Barbarze Uścinowicz, p. Bogumile Suszcz, p. Danucie Olesiuk-Łapińskiej, o. protodiakonowi Marianowi Romańczukowi, o. diakonowi Piotrowi Makalowi, a także sponsorom nagród i licznym współorganizatorom.

Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom i naszym parafianom oraz wszystkim zgromadzonym wiernym.

Niech Miłosierny Bóg wszystkich Was obdarza dobrem i wszelakimi łaskami, a Najświętsza Bogurodzica prowadzi Was dobrą drogą ku zbawieniu.