Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Rok ze świętym Nektariuszem

Sw. Nektariusz 21x356 II MediumBracia i Siostry!
18 i 19 listopada ubiegłego roku nasza parafia przeżywała niezwykłe wydarzenie – pielgrzymkę relikwii św. Nektariusza Cudotwórcy z Eginy, metropolity Pentapolis. Nabożeństwo w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego było szczególne. Wolą Bożą, staraniem wielu osób, z błogosławieństwem arcybiskupa Jakuba i za zgodą metropolity Hydry, Eginy i Spetses najprzewielebniejszego Efrema, naszej parafii została przekazana cząstka relikwii świętego Nektariusza.


To duchowe wydarzenie przeżywaliśmy wspólnie w trakcie sobotnich i niedzielnych nabożeństw. Pokłon świętemu Nektariuszowi oddawali wierni z Białegostoku i okolic. Święte relikwie metropolity Pentapolis, przekazane w trakcie Boskiej Liturgii w dniu 19 listopada, znalazły swoje godne miejsce w naszej cerkwi. Dzięki ofierze jednego bogobojnego człowieka przygotowaliśmy przepięknie rzeźbiony kiot, w którym umieściliśmy relikwie i specjalnie przygotowaną pisaną ikonę świętego, wykonaną przez archimandrytę ze skitu monasteru Watoped na Świętej Górze Athos.


Dar świętych relikwii, a także nabożeństwa ku czci świętego Nektariusza, napełniły wszystkich gorliwością i chęcią poznania świętego. Od dnia 23 listopada 2018 roku, w naszej cerkwi, w każdą środę o godzinie 17, gromadzimy się aby wychwalić świętego w hymnie akatystu i prosić go o łaskę uzdrowienia i wstawiennictwo przed Bogiem.


Nie było takiego tygodnia, aby na akatyście nie zgromadziła się znaczna grupa wiernych. Nie ma dnia, aby relikwie świętego stały osamotnione. Każdy, kto poznał żywot świętego, usłyszał o jego niezachwianej wierze, nadzwyczajnej pokorze i licznych cudach dokonywanych za życia i po śmierci, skłania przed świętym swą głowę i całując jego relikwie modli się o zdrowie i zbawienie.


W listopadzie mija już rok odkąd w naszej cerkwi nieustannie przebywa święty Nektariusz. Cząsteczki jego relikwii zostały w tym czasie przekazane do Parafii św. Jerzego w Białymstoku i do Monasteru Opieki Matki Bożej w Wysowej, aby i tam miłość świętego do ludzi owocowała łaskami i cudownym wsparciem. Święte relikwie Cudotwórcy znajdują się również w Monasterze Świętego Dymitra w Sakach, gdzie znajduje się również monasterska cerkiew oświęcona ku czci świętego Nektariusza.


22 listopada cerkiew liturgicznie wspomina jego pamięć. To pierwszy raz, odkąd święty pojawił się w naszej parafii, i kiedy możemy przygotować się odpowiednio do tego święta i przeżyć je łącząc się we wspólnej modlitwie.


Z tego też względu, mając na uwadzę niezwykłą pokorę i ofiarną modlitwę za wszystkich, którymi to cechami charakteryzował się za życia święty Nektariusz, chcemy wszystkich Was zaprosić na wspólną świąteczną modlitwę. Po raz pierwszy w naszej parafii będziemy przeżywać dzień jego święta. Ponieważ jednak przypada on w dzień powszedni i gorąco pragniemy, aby wszyscy mieli możliwość uczestnictwa w świątecznych nabożeństwach, główne uroczystości odbędą się w nocy ze środy na czwartek. W naszej cerkwi sprawowana będzie wtedy agrypnia, czyli całonocne czuwanie połączone z Boską Liturgią. To nabożeństwo, pełne dostojeństwa, spokoju i modlitewnego skupienia wyjątkowo współgra z osobą świętego Nektariusza, który wiele razy w czasie swojego ziemskiego życia, swoim przykładem ukazywał czym jest umiłowanie Boga i bliźnich i jak bezgraniczna może być pokora i skromność. Nocna Liturgia pozwoli również na przeżywanie święta przez wszystkich tych, którzy w dzień muszą pracować, studiować czy uczyć się.


Wszystkich Was, Bracia i Siostry zachęcam do udziału w świątecznych nabożeństwach tego dnia. Bądźmy wspólnie przy świętym Nektariuszu, tak jak czynimy to już przez cały rok.

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

Plan nabożeństw w dniu święta ku czci Cudotwórcy Nektariusza z Eginy, metropolity Pentapolis

21-22 listopada


Świąteczne uroczystości rozpoczną się wieczorem w środę 21 listopada. O godz. 17.00, jak w każdą środę będzie sprawowany śpiewany akatyst do św. Nektariusza z molebnem o zdrowie i zbawienie wszystkich obecnych i tych, których imiona będą modlitewnie wspominane.


O godzinie 22.00 relikwie świętego zostaną uroczyście przeniesione na środek cerkwi i rozpocznie się agrypnia, czyli nabożeństwo całonocnego czuwania z litią i namaszczeniem świętym olejem zakończone Boską Liturgią. Liturgia rozpocznie się około północy, a na jej zakończenie odbędzie się procesja z relikwiami świętego wokół naszej cerkwi, tak aby święty Nektariusz błogosławił nam i chronił naszą wspólnotę. Po nocnej procesji, w zgodzie z grecką tradycją zostanie pobłogosławione i oświęcone koliwo przygotowane ku czci świętego, które każdy będzie mógł spożyć jako dar i osobiste błogosławieństwo świętego. Na zakończenie uroczystości relikwie świętego zostaną przeniesione do kiotu.


Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli, ze względu na stan zdrowia bądź inne przyczyny uczestniczyć w nocnej agrypnii, sprawowana będzie tego dnia druga Boska Liturgia o godzinie 8.00.

 

Pielgrzymka relikwii św. Nektariusza

 

Wszystkich, którzy pragną jeszcze raz przypomnieć sobie klimat uroczystości pielgrzymki relikwii św. Nektariusza, zapraszamy do fotogalerii na naszej stronie internetowej. Świąteczna atmosfera zarejestrowana w obiektywie Adama Bruczko dostępna jest także pod bezpośrednim linkiem: TUTAJ - PRZEJŚCIE DO GALERII PARAFIALNEJ w serwisie FLICKR.