Aktualności

Upamiętnienie zburzonego soboru

Z prawdziwą przyjemnością chcemy podzielić się z Wami projektem pomnika zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego z ul. Sienkiewicza. Budowę cerkwi rozpoczęto w 1898 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze państwowe dążyły do likwidacji tej świątyni. Zbudowana w stanie surowym nigdy nie stała się miejscem modlitwy. W 1938 roku, bez wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, została rozebrana. O jej istnieniu świadczy jedynie mała tabliczka przed budynkiem policji na ul. Sienkiewicza. Pamięć o tej świątyni i o jej budowniczych praktycznie zanikła.

Prezentowany projekt to efekt wielomiesięcznych konsultacji i pracy zaprzyjaźnionych artystów i architektów. Nasz cel jest jednoznaczny, co zresztą zostało sformułowane w inskrypcji na pomniku:

Pomnik upamiętniający katedralną cerkiew
ku czci Chwalebnego Zmartwychwstania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
która znajdowała się przy obecnej
ulicy Sienkiewicza w Białymstoku.
Budowaną od roku 1898 przez
prawosławnych mieszkańców Białegostoku.
Zburzoną w roku 1938 decyzją władz świeckich.
Na wieczną pamiątkę Domu Bożego
i ku czci zaangażowanej w budowę
społeczności prawosławnych białostoczan.

Projekt przedstawia fragment murów rozebranej świątyni. W jego centralnym miejscu, na wzniesieniu znajduje się krzyż, wewnątrz którego pojawi się miniatura cerkwi. Przekaz pomnika uzupełnią 2 tablice. Bracia i siostry! Cerkiew przy ul. Sienkiewicza budowali nasi przodkowie, prawosławni białostoczanie. Upamiętnienie zniszczonej świątyni będzie hołdem złożonym pamięci tych, którzy mając niewiele, oddawali swój czas, siły i środki materialne na budowę Domu Bożego. Pamiętając o świątyni, będziemy wspominać jej budownicznych, o których obecnie wymownie się milczy. Historycy przywołują dokumenty, które świadczą, że pracujący w białostockich fabrykach prawosławni białostoczanie samodzielne zdecydowali się regularnie przekazywać część swoich pensji na fundusz budowy świątyni. Dzięki Wam, Bracia i Siostry ich trud i wyrzeczenie nie zostanie zapomniane.

W imieniu zawiązanego w parafii społecznego komitetu budowy pomnika, proszę Was o finansowe wsparcie i ofiary. Dla wszystkich tych, którzy do tej pory przekazali nam swoje ofiary składam serdeczne podziękowanie. Niech Miłosierny Bóg obdarzy Was zdrowiem i bezgraniczną łaską.

w imieniu komitetu budowy pomnika - o. Marek

 ABY OBEJRZEĆ PROJEKT - KLIKNIJ