Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ 2018

1 grudnia – sobota

8.00  – Boska Liturgia

 17.00 całonocne czuwanie

 

2 grudnia – niedziela

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 - akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

3 grudnia – poniedziałek

17.00 – całonocne czuwanie

 

4 grudnia – wtorek

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni

9.00  – Boska Liturgia

 

 5 grudnia - środa

Św. męczennicy Paraskiewy Turkowickiej

8.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

6 grudnia – czwartek

Św. Aleksandra Newskiego. Św. męczennika archimandryty Grzegorza Peradze

8.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. wielkiej męczennicy Katarzyny

 

7 grudnia – piątek

Św. wielkiej męczennicy Katarzyny

8.00 – Boska Liturgia

 

8 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

  

9 grudnia – niedziela

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. Jana Kormiańskiego

 

12 grudnia - środa

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

13 grudnia – czwartek

Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

14 grudnia – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

15 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

16 grudnia – niedziela

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst św. wielkomęczennicy Barbary

 

17 grudnia - poniedziałek

Św. wielkiej męczennicy Barbary. Św. Jana Damasceńskiego

8.00 – Boska Liturgia

 

19 grudnia – środa

Św. cudotwórcy Mikołaja

8.00 – Boska Liturgia

17.00 - akatyst przed ikoną z relikwiami św. Mikołaja Cudotwórcy

 

20 grudnia – czwartek

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

21 grudnia – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

22 grudnia – sobota

Poczęcie Matki Bożej

8.00 – Boska Liturgia 

17.00 – całonocne czuwanie

 

23 grudnia – niedziela

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst św. cudotwórcy Spirydona

 

25 grudnia - wtorek 

św. Spirydona Cudotwórcy

8.00 – Boska Liturgia

 

26 grudnia – środa

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

27 grudnia – czwartek

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

28 grudnia – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

29 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

30 grudnia – niedziela

Niedziela świętych Praojców pror. Daniela i trzech młodzieńców

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst za zmarłych i panichida