Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

O. Marian Romańczuk

Ojciec Marian Romańczuk urodził się 8 listopada 1974 roku. Po ukończeniu Technikum Przemysłu Spożywczego w Białymstoku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Następnie naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia diakońskie przyjął z rąk arcybiskupa Jakuba 18 lutego 2001 roku. O. Marian Romańczuk jest wieloletnim dyrygentem młodzieżowego chóru parafii Zmartwychwstania Pańskiego oraz nauczycielem religii. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany  m.in. protodiakoństwem w 2008 roku, kamiławką w 2011 roku i nagrodą Wydziału Katechetycznego w 2014 roku.

30 czerwca 2019 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku udzielił protodiakonowi Marianowi Romańczukowi święceń kapłańskich.