Aktualności

Protodiakon Marian Romańczuk

Protodiakon Marian Romańczuk urodził się 8 listopada 1974 roku. Po ukończeniu Technikum Gastronomicznego w Białymstoku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Następnie naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia diakońskie przyjął z rąk arcybiskupa Jakuba 18 lutego 2001 roku. O. Marian Romańczuk jest wieloletnim dyrygentem młodzieżowego chóru parafii Zmartwychwstania Pańskiego oraz nauczycielem religii. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany  m.in. protodiakoństwem w 2008 roku, kamiławką w 2011 roku i nagrodą Wydziału Katechetycznego w 2014 roku.