Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Prot. Mateusz Kiczko - wikariusz

Ks. Mateusz Kiczko urodził się 20 lipca 1991 r. w Białymstoku. Wraz z otrzymaniem świadectwa dojrzałości wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył broniąc pracę licencjacką pt. „Podstawy teologiczno- moralnej refleksji nad karą śmierci”. Po ukończeniu seminarium rozpoczął naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pełniąc równolegle obowiązki psalmisty parafii Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 marca 2015 r. jako psalmista prowadził chór parafialny Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. 16 listopada 2015 r. z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia diakońskie, a rok później ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Od 23 lutego 2017 r. jest dyrektorem diecezjalnego Radia Orthodoxia. Święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Jakuba przyjął 19 listopada 2017 roku.