Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Prośba - fotograficzne wspomnienia

26990569719 ccb735f7c2 zW tym roku mija 30 lat od powstania naszej parafii. W związku z tym wydarzeniem pragniemy stworzyć galerię historycznych zdjęć oraz opublikować wybrane zdjęcia w folderze parafialnym. Wiemy, że historia naszej cerkwi związana jest z Waszą historią i życiem, Waszą pracą przy budowie, dorastaniem dzieci, wspólnymi pielgrzymkami i uroczystościami religijnymi i rodzinnymi. Trud budowy świątyni i domu parafialnego to historia, której nie chcemy zapomnieć. Z tego względu prosimy Was o przejrzenie domowych archiwów i udostępnienie (wypożyczenie do digitalizacji) zdjęć z historii naszej parafii.

Jeśli posiadacie ciekawe zdjęcia z okresu pierwszych 20 lat istnienia parafii – do roku 2009, które ukazują wiernych, duchowieństwo, budowę cerkwi, pielgrzymki, występy chórów, święta, sakramenty chrztu, śluby i inne wydarzenia, szczególnie te, które były sprawowane jeszcze w tymczasowej, drewnianej cerkwi, prosimy Was o przekazanie ich do skanowania. Osobą odpowiedzialną za gromadzenie materiałów jest prot. P. Kiryluk.

Wasze zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej parafii, z podaniem autora lub właściciela zdjęcia, a także będą mogły być wykorzystane w folderze parafialnym, który planujemy opublikować w 2019 roku.

 

Proboszcz parafii

prot. Marek Ławreszuk