Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Duchowe przeżywanie świąt Narodzenia Zbawiciela Jezusa Chrystusa

ikona05

Styczeń to miesiąc ważnych świąt cerkiewnych. Narodzenie Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, Obrzezanie Pańskie, Objawienie Pańskie, wraz z dniami przygotowań i okresem świątecznym sprawiają, że cały miesiąc koncentruje się na modlitwie, radości i skupieniu nad zbawczym dziełem Zbawiciela i Mesjasza.

Narodzenie Chrystusa to wspaniała nowina, którą dzielimy się z całym światem. To szczególna noc wspólnej modlitwy i bycia z Bogiem. To radość wyrażana w kolędach i mądrość płynąca z Ewangelii. Sprawmy, aby nic nie przeszkodziło nam w uczestnictwie w tym święcie. Niech nikt pod pozorem „świętowania” nie opuści świątecznego nabożeństwa. Niech nikt nie usprawiedliwia złych wyborów przedkładania rzeczy ziemskich ponad Boskie. Spotkajmy się z Nowonarodzonym w naszej cerkwi. Wyśpiewajmy mu radosne, pochwalne hymny, przyjmijmy Zbawiciela w Bożonarodzeniową noc, przystę pując do misterium Świętej Eucharystii. Niech to duchowe przeżycie święta pozwoli nam później dzielić się nim w gronie rodzinnym.

Nocne nabożeństwo to nasze czuwanie na podobieństwo tego, w grocie betlejemskiej. Pamiętajmy, abyśmy zaaferowani swoimi sprawami wytrwali do końca – czuwali, a nie tylko „przechodzili obok”. Kulminacją nocnego nabożeństwa jest Boska Liturgia, której najważniejszym elementem jest Eucharystia. Przykry i smutny jest obrazek, kiedy cerkiew, pełna wiernych w kolejnych etapach nabożeństwa pustoszeje. Jak to wytłumaczymy Dzieciątku Chrystusowi? Czym się usprawiedliwimy? Czy naprawdę musimy w ten sposób ingerować w naszą tradycję?

Wszystkim Wam, Bracia i Siostry, życzę radosnej i duchowo pięknej nocy Narodzenia Chrytusa. Niech Nowonarodzony błogosławi Was i Waszych Najbliższych.

Христос рождается славите Его!
Chrystus się rodzi wysławiajcie Go!


proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk