Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Historia naszej parafii w Kalendarzu Warszawskiej Metropolii Prawosławnej na 2018 rok

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało oficjalny cerkiewny kalendarz na rok 2018. W każdym nowym tomie, obok wykazu świąt i postów, objaśnień dotyczących terminów, w których można sprawować sakrament małżeństwa, znajduje się aktualny wykaz adresowy wszystkich parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i kontakt do wszystkich duchownych naszej Cerkwi. W Kalendarzu na 2018 rok, w części historycznej, wśród publikacji dotyczących białostockich parafii, znalazł się artykuł o. prot. Piotra Kiryluka opisujący historię naszej parafii.

Nowy kalendarz już od pierwszego wejrzenia zachęca do lektury. Na pierwszej i czwartej stronie okładki znajdują się bowiem cerkwie Zmartwychwstania Pańskiego: na pierwszej – nasza parafia, na stronie czwartej – zburzony sobór Zmartwychwstania z ulicy Sienkiewicza.

Zachęcamy do lektury.