Aktualności

Upamiętnienie zburzonego soboru

katedraBracia i Siostry!
Nieustannie pracujemy nad projektem upamiętnienia zburzonego w 1938 roku soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, który znajdował się na ul. Sienkiewicza.


Społeczny komitet budowy pomnika zlecił opracowanie projektu, który będzie przygotowany do końca sierpnia. W tej chwili możemy Was jedynie prosić o finansowe wsparcie tego 
projektu. Za Wasze ofiary Spasi Gospodi!