Aktualności

20 lat kapłaństwa o. Piotra Kiryluka

ks. Piotr Kiryluk

Z okazji 20-lecia służby kapłańskiej o. prot. Piotrowi Kirylukowi wikariuszowi parafii Zmartywychwstania Pańskiego w Białymstoku życzymy zdowia oraz Bożego błogosłowieństwa. Niech Wszechmocny Bóg  prowadzi dostojnego Jubilata przez kolejne lata duszpasterskiej posługi i wspiera we wszystkich działaniach na długie i błogosławione lata. 

Ojciec Piotr Kiryluk urodził się 13 lipca 1971 roku we Włodawie. W latach 1986-1990 uczęszczał do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, następnie do 1992 roku kontynuował studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. W 1999 roku zakończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z tytułem magistra teologii. Święcenia diakońskie otrzymał 17 stycznia 1999 roku, kapłańskie 19 stycznia 1999 z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy. Ojciec Piotr Kiryluk dekretem z dn. 15.02.1999 został mianowany wikariuszem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Obecnie jest opiekunem Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy parafii, a także katechetą.

Ojciec Piotr za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany m.in w 2009 roku protoijerejstwem, w 2013 roku palicą.