Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

I rocznica śmierci ś.p. o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

26708940548 d17cbea475 z24 lutego 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł do życia wiecznego pierwszy proboszcz naszej parafii, o. mitrat Włodzimierz Cybuliński. Pamiętamy go jako pogodnego i oddanego pasterza, który organizował życie parafialne na Słonecznym Stoku. Przez lata dbał o budowę cerkwi i domu parafialnego. Nasza piękna cerkiew to owoc jego trudu i umiejętności docierania do ludzkich serc. Lata pracy duszpasterskiej to niezliczone wspomnienia wszystkich tych, z którymi modlił się o. Włodzimierz, których chrzcił, spowiadał, łączył w sakramencie małżeństwa, błogosławił i za których się modlił. W trakcie długotrwałej choroby był dla nas wzorem pokornej nadziei. Nawet ciężko chory i cierpiący, starał się modlić za wszystkich. Kiedy nie był już w stanie sprawować całego nabożeństwa, trwał w modlitwie przy żertwienniku, wspominając w tym czasie wszystkich nas.

Wszyscy pamiętamy ojca Włodzimierza i dziękując Bogu za ofiarnego duszpasterza, modlimy się o spokój jego duszy w czasie każdego nabożeństwa. 23 lutego bieżącego roku, w cerkwi parafialnej przy ul. Sikorskiego 9, odbędzie się modlitwa w I rocznicę śmierci ś.p. o. Włodzimierza Cybulińskiego.

W imieniu swoim, duchowieństwa para fialnego oraz matuszki Eugenii z rodziną gorąco zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w trakcie Boskiej Liturgii i panichidy za o. Włodzimierza Cybulińskiego. Podziękujmy Bogu za wspólne lata spędzone z o. Włodzimierzem. Wspólnie prośmy Miłosiernego Boga o spokój duszy, zbawienie i życie wieczne w Niebiańskim Królestwie dla  ś.p. o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego.

Niech nasza wspólna modlitwa stanie się najpiękniejszym bukietem złożonym temu, który swe życie poświęcił służbie Bogu i ludziom.

-proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

 

Porządek uroczystości rocznicowych
sobota, 23 lutego, godz. 9.00

– Boska Liturgia i panichida za ś.p. o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego,w I rocznicę jego odejścia do życia wiecznego