Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW MARZEC 2019

1 marca – piątek
8.00 – Boska Liturgia

2 marca – sobota
Sobota Rodzicielska (mięsopustna)
Dzień modlitwy za zmarłych
8.00 – Boska Liturgia i panichida
17.00 – całonocne czuwanie

3 marca – niedziela
Niedziela o sądzie ostatecznm (mięsopustna)
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

6 marca – środa
Boska Liturgia nie jest sprawowana
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

7 marca – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

8 marca – piątek
Boska Liturgia nie jest sprawowana

9 marca – sobota
Pierwsze i drugie odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela. 

Śww. Ojców zbawiających się poprzez post i wysiłek

8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

10 marca – niedziela
Niedziela Przebaczenia
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia, wieczernia i obrzęd przebaczenia win
17.00 – wieczorne nabożeństwo w katedrze św.
Mikołaja przy ulicy Lipowej

WIELKI POST
11 marca – poniedziałek
8.00 – wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

12 marca – wtorek
8.00 – wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

13 marca – środa
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów
17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

14 marca – czwartek
8.00 – wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

15 marca – piątek
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów molebień i poświęcenie koliwa
17.00 – akatyst Męki Pańskiej

16 marca – sobota
Wspomnienie cudu Św. Teodora Tyrona
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

17 marca – niedziela
I Niedziela Wielkiego Postu
Triumf Ortodoksji
8.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i molebień Tryumfu Ortodoksji
17.00 – pasja z czytaniem Ewangelii według św. Mateusza

20 marca – środa
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

21 marca – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

22 marca – piątek
40 Męczenników z Sebasty
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów
17.00 – akatyst Męki Pańskiej

23 marca – sobota
Dzień modlitwy za zmarłych
8.00 – Boska Liturgia i panichida
17.00 – całonocne czuwanie

24 marca – niedziela
II Niedziela Wielkiego Postu
św. Grzegorza Palamasa
8.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 – pasja z czytaniem Ewangelii według św. Marka

27 marca– środa
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

28 marca – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

29 marca – piątek
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów
17.00 – akatyst Męki Pańskiej

30 marca – sobota
św. Aleksego człowieka Bożego
Dzień modlitwy za zmarłych
8.00 – Boska Liturgia i panichida
17.00 – całonocne czuwanie

31 marca – niedziela
III Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela św. Krzyża
8.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 – wieczernia i akatyst Życiodajnego Krzyża