Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

DSC0716225.01-02.02-2019r. została  zorganizowana  pielgrzymka  z parafii Zmartwychwstania Pańskiego do Ziemi Świętej - ziemi gdzie tkwią korzenie naszej wiary, która rozwinęła i umocniła nasze życie duchowe i religijne. Podróży do Ziemi Świętej nie da się w pełni opisać gdyż jest przeżyciem jedynym i niepowtarzalnym. Wydaje się, że próba przedstawienia miejsc, wrażeń i odczuć jest niepełna, ale chciałybyśmy choć trochę przybliżyć te miejsca.

Nasza pielgrzymka rozpoczęła się od przejazdu autokarem z Tel Awiwu (z hebr. „wzgórze wiosny”) do Betlejem. Po krótkim odpoczynku mimo trudów podróży i zmęczenia udaliśmy się do Jerozolimy, gdzie w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego pokłoniliśmy się przed Grobem Pańskim. Miejsce tak mistyczne i szczególne dla każdego Chrześcijanina, iż wielu z nas nie potrafiło powstrzymać łez wzruszenia. Na terenie Bazyliki pokłoniliśmy się do Kamienia Namaszczenia
i odwiedziliśmy wzgórze Golgoty.  Dzień zakończyliśmy na Górze Syjon, gdzie zwiedziliśmy miejsce  ostatniej wieczerzy tzw. Wieczernik oraz miejsce zaśnięcia Marii Panny.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego Św. Liturgią w cerkwi  greckiej, gdzie przystąpiliśmy do Sakramentu Eucharystii i otrzymaliśmy błogosławieństwo od greckiego biskupa . Kolejne etapy naszego pielgrzymowania to Mała Galilea, Ogród Oliwny, Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego (na terenie którego znajduje się cerkiew św. Pelagii, gdzie przechowywana jest relikwia odcisku prawej stopy Jezusa Chrystusa), cerkiew św. Marii i Magdaleny (gdzie znajdują się relikwie św. Elżbiety i Barbary), Bazylika Wszystkich Narodów położona na Górze Oliwnej w Jerozolimie obok Ogrodu Oliwnego (Getsemani): znajduje się tam kamień przy którym Jezus Chrystus modlił się przez całą noc przed pojmaniem i tu bierze początek Droga Krzyżowa, Świątynia Status Quo Grobu Marii Panny i jej rodziców Joachima i Anny. Następnie kontynuowaliśmy przemierzanie Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), przy jednej ze stacji zwiedziliśmy Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, na której terenie znajdują się  Wrota  Sądu Ostatecznego i biblijne „ucho igielne”.

W trzecim dniu pielgrzymki uczestniczyliśmy w porannej Św. Liturgii w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem z jednoczesnym przystąpieniem do Świętej Ęucharystii, którą odprawiali wraz
z duchownymi greckimi o. Piotr i o. Bazyli. Następnie udaliśmy się do Jerozolimy. Szczególnie zapadnie w naszej pamięci audiencja u Patriarchy Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny Teofila III, który udzielił błogosławieństwa każdemu z pielgrzymów. Przemierzając Pustynię Judzką dojechaliśmy do Monasteru św. Sawy. Monaster jest dostępny wyłącznie dla mężczyzn.

Kolejny etap pielgrzymki to przejazd w okolice Jerycho, gdzie znajduje się Ławra Jana
i Jerzego Hozewitów (Wadi Qelt), Ławra Św. Gerasyma, Monaster Św. Elizeusza, Góra Kuszenia, Monaster św. Jana Chrzciciela. W tym dniu byliśmy nad rzeką Jordan gdzie po wspólnej modlitwie  zanurzyliśmy w jego wodach.

Następnego dnia odwiedziliśmy Betanię: grób Łazarza, dom Szymona Trędowatego, dom Marii, Marty i Łazarza, Monaster św. Symeona, Monaster św. Krzyża, Ein Karem - miejsce narodzenia św. Jana Chrzciciela, Monaster Gornij – miejsca spotkania Matki Bożej ze św. Elżbietą.

Z rana opuszczając Betlejem pojechaliśmy w kierunku Nazaretu przez miasta Lod (cerkiew św. Jana Zwycięzcy), Jaffa (cerkiew Apostoła Piotra i Taify, dom Szymona Garbarza, odpoczynek w porcie nad Morzem Śródziemnym), Hajfa ( przejazd przez miasto), Wzgórze Galilejskie (Cezarea ruiny akweduktu rzymskiego).

Ostatni dzień naszego pielgrzymowania rozpoczęliśmy od modlitwy w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Nazarecie.  Kolejny etap to Góra Tabor (cerkiew Przemienienia Pańskiego) oraz miejsca wokół Jeziora Galilejskiego: Magdala (cerkiew św. Marii Magdaleny ze źródełkiem), Tabgha (kościół rozmnożenia chlebów i ryb), Kapernaum (archeologia – starożytne Capernaum, dom Piotra i synagoga z białego marmuru, cerkiew grecka). Dzień zakończyliśmy zwiedzaniem Kościoła Św. Rodziny w Nazarecie, Kanie Galilejskiej ( w miejscu pierwszego cudu Jezusa Chrystusa  ).

 Chcieliśmy podziękować Ojcom Piotrowi Kirylukowi  i Sławomirowi Ostapczukowi za zorganizowanie pielgrzymki do Ziemi Świętej i za opiekę duchową.

Podziękowania  przewodnikowi – o. Bazylemu Sawczukowi , który uświadamiał nam na każdym kroku, że kamienie, po których stąpamy, pamiętają Eliasza, Zachariasza , Św. Jana Chrzciciela i przede wszystkim Jezusa Chrystusa, chciałoby się powiedzieć, że wróciliśmy lepsi, na pewno bogatsi o ogromne, nieporównywalne z niczym przeżycia duchowe. W oparciu o bardzo bogatą wiedzę o. Bazylego wkraczaliśmy w świat Starego i Nowego Testamentu oraz  wzbogaciliśmy swą wiedzę z zakresu historii, geografii i etnografii terenów Ziemi Świętej.

Dziękujemy również o. Marianowi Romńczukowi i jego matuszce Joannie za czytanie modlitw i piękny śpiew troparionów. Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną poranną modlitwą w autokarze, w ciągu dnia uczestniczyliśmy w krótkich modlitwach (molebnach) z namaszczeniem świętymi olejami, które odprawiali  o. Piotr i o. Bazyli w miejscach, w których się zatrzymywaliśmy, w drodze powrotnej na nocleg wspólnie odmawialiśmy modlitwy wieczorne.

Na koniec również podziękowania wszystkim uczestnikom pielgrzymki. Z dnia na dzień poznawaliśmy się coraz lepiej, trudy pielgrzymki zbliżały nas do siebie, im nasza pielgrzymka zbliżała się ku końcowi, tym lepiej nam było ze sobą. Może Bóg da, wybierzemy się jeszcze razem….

tekst: Julita Markowska, Elżbieta Wróbel, Barbara Wojciuk

33368804168 34d217a85d z

GALERIA ZDJĘĆ