Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Niedziela Antypaschy. Uroczystości święta parafialnego

47794216381_f55d8b97e1_z.jpgW drugą niedzilę po Wielkanocy 5 maja uroczystościom święta parafialnego w naszej parafii przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Podczas Boskiej Liturgii hierarcha nagrodził duchownych paschalnymi nagrodami - o. Piotra Kiryluka prawem noszenia złotego krzyża z ozdobami i ks. Mateusza Kiczko prawem noszenia złotego krzyża. Po czytaniu ewangelicznym ze słowem komentarza zwrócił się do wiernych o. Marek Wawreniuk. Duchowny zwrócił uwagę na słowa paschalnego powitania „Chrystus zmartwychwstał”, które całe czas rozbrzmiewają w świątyniach świadcząc o zwycięstwie życia nad śmiercią. Kapłan przywołał również postać apostoła Tomasza, który nie mógł uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie uroczystości do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Władyko podkreślił, że Ewangelia ukazuje nam różne charaktery i osobowości apostołów po to byśmy mogli utożsamić się z którymś z nich i brać przykład jak należy podążać do zbawienia. Szczególną postacią zapisana na kartach Ewangelii jest osoba Apostoła Tomasza, jednego z dwunastu najbliższych uczniów Chrystusa. On jako jedyny nie chciał uwierzyć w Zmartwychwstanie Jezusa, bez uprzedniego zobaczenia powstałego z martwych swego Boskiego Nauczyciela. 

47741915982_d705a0d1a1_z.jpgArcybiskup Jakub pozdrowił wszystkich zebranych w świątyni na białostockim osiedlu Słoneczny Stok. Szczególne słowa pozdrowienia skierował do ks. Michaela Qunet ze Szwajcarii, wybitnego znawcy ikonografii oraz duchownych z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej zrzeszonych w Związku Prawosławnych Dziennikarzy (СПЖ).

Podczas uroczystości święta parafialnego śpiewały trzy chóry: parafialny pod dyrygenturą protodiakona Mariana Romańczuka, dzięcięcy pod dyrekcją matuszki Iwony Romańczuk oraz Fiński Prawosławny Chór Kameralny z Helsinek w Finlandii.

Fotogaleria Adam Bruczko