Aktualności

Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę

47937823963_64c5201169_z.jpgW dniach 24-26 maja młodzież z naszej parafii uczestniczyła w XL Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na Św. Górze Grabarce. Przedstawiciele bractwa wraz z o. Piotrem Kirylukiem na Świętą Górę dotarli już w piątek wieczorem, pozostali uczestnicy przybyli autokarem w sobotę rano. Podczas pielgrzymki młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich punktach programu: "40 pytań do...", grze terenowej, warsztatach pieczenia prosfor oraz turnieju sportowym. Opiekunami pielgrzymki byli o. Mateusz Kiczko, Dariusz Kazimierowicz z parafii św. Jana Teologa oraz Jolanta Ławreszuk, Bogumiła Suszcz, Katarzyna Kiczko i Aleksandra Romańczuk.  

47937813717_77542cafe4_z.jpg

47937824148_dc46fc769b_z.jpg

47937824798_3b6d5c7280_z.jpg

47937837741_c15f41ee7f_z.jpg

47937813402_2bac2143d2_z.jpg

Więcej zdjęć