Aktualności

Chirotonia kapłańska protodiakona Mariana Romańczuka

skmr19-14-.jpg30 czerwca, w II Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi naszej parafii o. Marianowi Romańczukowi. Władyka w słowie skierowanym do nowego kapłana pozdrowił duchownego i życzył wytrwałości w kapłańskiej posłudze. W uroczystej Boskiej Liturgii w białostockiej katedrze uczestniczyło duchowieństwo i wielu wiernych naszej parafii. 

Ojciec Marian Romańczuk urodził się 8 listopada 1974 roku. Po ukończeniu Technikum Gastronomicznego w Białymstoku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Następnie naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia diakońskie przyjął z rąk arcybiskupa Jakuba 18 lutego 2001 roku. O. Marian Romańczuk jest wieloletnim dyrygentem młodzieżowego chóru parafii Zmartwychwstania Pańskiego oraz nauczycielem religii. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany  m.in. protodiakoństwem w 2008 roku, kamiławką w 2011 roku i nagrodą Wydziału Katechetycznego w 2014 roku.

Fotogaleria

 

skmr19-9-.jpg