Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Szlak nowożytnych cerkwi w Białymstoku

0x0Powstał nowy szlak turystyczny w Białymstoku. Teraz miasto można zwiedzać podążając szlakiem nowożytnych cerkwi. 

Szlak powstał z inicjatywy Miasta Białystok. Prezentuje atrakcyjność miasta z perspektywy trzech prawosławnych świątyń, oznakowanych tablicami informacyjnymi stojącymi przed głównymi wejściami do obiektów. Należą do nich: Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew Św. Ducha, Cerkiew Mądrości Bożej. Na tablicach informacyjnych znajdują się fotografie autorstwa Adama Bruczko prezentujące cenną architekturę prawosławnych świątyń w Białymstoku. Miasto planuje przedłużyć szlak wprowadzając kolejne obiekty.

 

 

– Nowy szlak turystyczny powstał w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie turystów wielokulturowością i powszechne postrzeganie Białegostoku jako centrum polskiego prawosławia. Uznaliśmy, że informacje znajdujące się na tablicach, będą cenne dla turystów odwiedzających nasze miasto – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnick

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie dziękuję za inicjatywę i realizację projektu dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Szczególne podziękowania składamy p. Sławomirowi Nazarukowi, który wspierał inicjatywę i dbał o jej merytoryczną stronę. Jesteśmy też wdzięczni dla p. Adama Bruczko, naszego parafianina, którego zdjęcia zdobią nowe tablice

fot. Urząd Miejski w Białymstoku / Materiały prasowe