Aktualności

Św. Mnich Męczennik Atanazy Igumen Brzeski

Aphanasiy_of_Brest.jpgW 2019 roku nasza parafia otrzymała kolejny niezwykły dar, cząsteczkę relikwii św. Męczennika Atanazego, Igumena Brzeskiego. Obrońca Prawosławia w czasach siłowego wprowadzania tzw. unii brzeskiej. W roku 1643, walcząc o prawo do wolnego wyznawania wiary prawosławnej w Rzeczpospolitej i poszukując obrony wiernych przed prześladowaniami, udał się do Warszawy, by odebrać od króla Władysława IV przywilej zezwalający na budowę nowych prawosławnych obiektów sakralnych w Brześciu oraz potwierdzający prawa brzeskiego bractwa prawosławnego. Dokument ten nie został potwierdzony przez kanclerza Albrychta Stanisława Radziwiłła. Wówczas Atanazy wystąpił z oficjalną skargą w sejmie, domagającsię likwidacji unii i wsparcia prawdziwej wiary greckiej. Został aresztowany, po czym zmuszony do wyjazdu do Kijowa. Chociaż metropolita kijowski Piotr nakazał mu powstrzymanie się od publicznych ataków na Kościół unicki, w dalszym ciągu potępiał unię w głoszonych kazaniach. W 1645 został ponownie aresztowany.

 

 

Z więzienia wystosował pismo do króla Władysława IV, wzywając go do likwidacji unii. Władca uznałgo za nieszkodliwego i nakazał jego zwolnienie, polecając jednak metropolicie kijowskiemu nadzorowanie go. Po śmierci metropolity Piotra w 1647 duchowny wrócił do Brześcia. Tam rok później został aresztowany. Zarzucono mu dalsze atakowanie unii i spiskowanie z Kozakami przeciwko Rzeczypospolitej. We wrześniu 1648 został bez sądu rozstrzelany. Relikwie św. Atanazego spoczęły przed ikoną napisaną na górze Athos, w kiocie znajdującym się w południowej części cerkwi. Na rzeźbionym kiocie, pomiędzy ikoną a relikwiami, znajduje się inskrypcja w języku cerkiewnosłowiańskim, ze słowami świętego wyznawcy i męczennika: Ześlij pokój Cerkwi Twojej Panie! Te słowa i obecność relikwii świętego mają przypominać wszystkim jak wielkim skarbem jest wiara prawosławna. 

Módlmy się do św. Atanazego o zachowanie naszej wiary, o wsparcie przed laicyzacją naszych rodzin, o pomoc w religijnym wychowaniu kolejnych pokoleń. Niech jego nieugięta postawa i miłość do Chrystusa i Jego Cerkwi wpłynie na wszystkich, którzy przed ikoną i relikwiami św. Anatazego będą wznosić swe modlitwy. 

Liturgiczne wspomnienie św. Atanazego przypada na 18 września. W naszej cerkwi, 17 września o godz. 17 sprawowane będzie całonocne czuwanie z błogosławieństwem oleju. 18 września wspomnimy pamięć św. Atanazego sprawując uroczystą Boską Liturgię (o godz. 8) oraz akatyst (o godz. 17).

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

Nowa ikona, kiot i relikwiarz św. Atanazego to dary naszych parafian. Serdecznie dziękujemy Helenie Lewczuk, Janowi Szczerbaczowi oraz Halinie Winiarskiej z ich Rodzinami. Zapewniamy o naszych modlitwach i wdzięczności– spasi Gospodi.