Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

XXX-lecie naszej parafii. Zaproszenie

650x650.jpgW 1989 roku, dekretem ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy, została erygowana nowa białostocka parafia Zmartwychwstania Pańskiego. Od tamtego czasu mija trzydzieści lat. To czas budowy świątyni i domu parafialnego, tworzenia wspólnoty wiernych, wspólne nabożeństwa, modlitwy, spotkania. To czas narodzin nowych parafian i okres pożegnania tych, którzy przeszli do życia wiecznego. Ostatnie trzydzieści lat to nowe pokolenia, które urodziły się i wychowują się w naszej świątyni. Lata mijają niezwykle szybko. Codzienność nie pozwala zauważyć tego, jak wiele się zmieniło. W życiu człowieka trzydzieści lat to bardzo dużo. W Cerkwi, która istnieje ponad dwa tysiące lat okres ten wydaje się jednak krótką chwilą. Tym bardziej ważne jest to, aby na chwilę się zatrzymać, zastanowić się nad przemijającym czasem i podziękować Bogu za darowane naszej parafialnej wspólnocie lata. Tegoroczne święto ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej stają się dla nas czasem radosnego świętowania naszego jubileuszu XXX-lecia. To dzień, w którym podziękujemy Bogu za miejsce do modlitwy, za ludzi z którymi uczestniczymy w nabożeństwach, za budowniczych świątyni i domu parafialnego i za tych, którzy przez lata byli naszymi duchownymi opiekunami, katechetami, przyjaciółmi.

Spotkajmy się Bracia i Siostry na naszych cerkiewnych uroczystościach w niedzielę 6 października, aby wspólnie z naszym Arcypasterzem, Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim Jakubem, wznieść dziękczynne i błagalne modlitwy do Najwyższego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Bogarodzicy. Podziękujmy za wszystko, co nas w parafii spotkało przez ostatnie trzydzieści lat. Poprośmy o wiarę, miłość i spokój na kolejne lata. Niech nasza parafialna wspólnota przynosi dobre owoce prowadząc nas ku Bogu, ucząc nas wiary, nadziei i miłości, krzepiąc w chwilach słabości i radując w chwilach smutku.

W imieniu swoim, duchowieństwa i rady parafialnej zapraszam wszystkich na nasze duchowe święto przed ikonę Wszechkrólowej. Matka Boża stała się matką naszej parafii. Setki razy spotykaliśmy się na akatystach sprawowanych przed jej cudowną ikoną. Niech dzień święta ikony stanie się kolejnym z tych dni, w które Najświętsza Maria zgromadzi nas wszystkich przed jej wizerunkiem. Trzydziestolecie nie jest jedynie świętem parafii. To jubileusz nas wszystkich, nieważne jak długo i jak intensywnie uczestniczymy w życiu parafialnym. Modląc się za wspólnotę parafialną, modlimy się za siebie nawzajem. Niech ta modlitwa, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię Boże, będzie usłyszana przez Zbawiciela i Boga naszego Jezusa Chrystusa. 

Świąteczne uroczystości rozpoczną się w sobotę 5 października o godz. 17.00 nabożeństwem całonocnego czuwania. W niedzielę 6 października, o godz. 8.30 sprawowane będzie małe oświęcenie wody połączone z molebniem. O godz. 9.30 odbędzie się powitanie Arcybiskupa Jakuba, po którym rozpocznie się świąteczna Boska Liturgia. Na zakończenie głównego nabożeństwa odbędzie się procesja połączona z molebniem i odłonięciem i oświęceniem tablicy upamiętniającej o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego, proboszcza i budowniczego cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Świąteczne i jubileuszowe uroczystości zakończy wieczorny akatyst ku czci Matki Bożej Wszechkrólowej, który rozpocznie się w niedzielę 6 października o godz. 17.00.

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

5 października – sobota
17.00 całonocne czuwanie

6 października – niedziela
Ikony Matki Bożej Wszechkrólowej

XXX-lecie Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

8.30 małe oświęcenie wody
9.30 powitanie Arcypasterza
10.00 Boska Liturgia, procesja i oświęcenie pamiątkowej tablicy
17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej