Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Jubileusz XXX-lecia parafii Zmartwychwstania Pańskiego

Cerkiew-19.jpgW sobotnie popołudnie 5 października 2019 roku w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się uroczystości ku czci czczonej ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich połączone z jubileuszem trzydziestolecie istnienia parafii. Nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył o. prot. Andrzej Bołbot proboszcz parafii Opieki Matki Bożej w Choroszczy.

W niedzielę 6 października świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W słowie skierowanym do wiernych po ewangelicznym czytaniu Władyka zwrócił uwagę na symboliczny opis połowu ryb. Jezus Chrystus w cudowny sposób napełnił sieci apostołów rybami, którzy sami nie potrafili nic złobić. Później natchnieni łaską Ducha Świętego zostali oni powołani do łowienia ludzi. Poprzez głoszenie słowa Bożego apostołowie ułowili naszych przodków w sieci wiary. Dzięki temu również i my dzisiaj wyznajemy Chrystusa naszym Zbawicielem-powiedział Arcybiskup Jakub.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii na środku świątyni był sprawowany dziękczynny molebień. Wznoszono modlitwy za wszystkich parafian oraz wspólnotę parafialną, która od trzydziestu lat jednoczy wiernych w modlitwie. Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub oświęcił również tablicę upamiętniającą o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego, proboszcza i budowniczego cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego.

Cerkiew-17.jpg

Na zakończenie uroczystości hierarcha podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania skierował do proboszcza parafii ks. prot. Marka Ławreszuka, odznaczając go orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego.

Władyka wręczył także ordery św. Równej Marii Magdaleny III stopnia ks. prot. Piotrowi Kirylukowi, ks. Marianowi Romańczukowi, Andrzejowi Grześ, Barbarze Rutkowskiej oraz Eugenii Cybulińskiej.

Ponadto listy pochwalne otrzymali:

- Jan Grygoruk – starosta parafii

- Walentyna Kałużyńska – księgowa

- Marek Bernacki – zastępca starosty

- Ireneusz Kiczko – zastępca starosty

- Adam Wojcieszuk – członek rady parafialnej

- Wiera Popławska – członek rady parafialnej

długoletni chórzyści chóru parafialnego i młodzieżowego:

- Maria Grzybek

- Nina Sulima

- Jan Gryc

- Roman Kraśnicki

- Zofia Bajgus

- Anna Laszewska

- Lidia Bolesta

- Anna Tarasewicz

- Lilia Bernacka

- Anna Kiryluk

- Alina Onoszko

- Joanna Kadłubowska

- Aleksandra Pawluczuk

- Ewa Karpowicz

- Natalia Mosiej

- Agnieszka Ruta

- lektor Miłosz Bogić

- Anna Trofimczuk

osoby szczególnie zaangażowane w życie parafialne:

- Piotr Koniuch

- Władysław Charkiewicz

- Halina Zacharczuk

- Andrzej Rutkowski

- Galina Motowicka

- Adam Bruczko

- Wiesław Borowski

Fotogaleria A. Bruczko