Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Plan nabożeństw w dniu święta ku czci Cudotwórcy Nektariusza

31432331847_99fdee5947_w.jpg18 i 19 listopada 2017 roku nasza parafia przeżywała niezwykłe wydarzenie – pielgrzymkę relikwii św. Nektariusza Cudotwórcy z Eginy, metropolity Pentapolis. Nabożeństwo w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego było szczególne. Wolą Bożą, staraniem wielu osób, z błogosławieństwem arcybiskupa Jakuba i za zgodą metropolity Hydry, Eginy i Spetses najprzewielebniejszego Efrema, naszej parafii została przekazana cząstka relikwii świętego Nektariusza. Od tego czasu w naszej cerkwi, w każdą środę o godzinie 17, gromadzimy się aby wychwalić świętego w hymnie akatystu i prosić go o łaskę uzdrowienia i wstawiennictwo przed Bogiem. Nie było takiego tygodnia, aby na akatyście nie zgromadziła się znaczna grupa wiernych. Każdy, kto poznał żywot świętego, usłyszał o jego niezachwianej wierze, nad zwyczajnej pokorze i licznych cudach dokonywanych za życia i po śmierci, skłania przed świętym swą głowę i całując jego relikwie modli się o zdrowie i zbawienie.

22 listopada cerkiew liturgicznie wspomina pamięć świętego Nektariusza. Wzorem ubiegłego roku, ten dzień będzie naszym świątecznym dniem. Zapraszamy na świąteczne nabożeństwa. Pragniemy aby tego dnia każdy mógł pokłonić się i przekazać swe modlitewne błagania. Ze tego powodu główne uroczystości odbędą się w nocy ze środy na czwartek. Nocne nabożeństwo pełne dostojeństwa, spokoju i modlitewnego skupienia wyjątkowo współgra z osobą świętego Nektariusza, który wiele razy w czasie swojego ziemskiego życia, swoim przykładem ukazywał czym jest umiłowanie Boga i bliźnich i jak bezgraniczna może być pokora i skromność. Nocna Liturgia pozwoli również na przeżywanie święta przez wszystkich tych, którzy w dzień muszą pracować, studiować czy uczyć się.


Wszystkich Was, Bracia i Siostry zachęcam do udziału w świątecznych nabożeństwach tego dnia. Bądźmy wspólnie przy świętym Nektariuszu.

-proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

Plan nabożeństw w dniu święta ku czci Cudotwórcy Nektariusza Świąteczne uroczystości rozpoczną się wieczorem w czwartek 21 listopada. O godz. 17.00, rozpocznie się całonocne czuwanie z litią i namaszczeniem świętym olejem. O godz. 23.00 będzie sprawowany akatyst do św. Nektariusza z molebnem o zdrowie i zbawienie wszystkich obecnych tych, których imiona będą modlitewnie zapisane. O północy 22 listopada rozpocznie się Boska Liturgia, po której zostanie pobłogosławione koliwo przygotowane ku czci świętego, które każdy będzie mógł spożyć jako dar i osobiste błogosławieństwo świętego. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w nocnej Liturgii, sprawwana będzie tego dnia druga Boska Liturgia o godz. 8.00.