Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ 2019

1 grudnia – niedziela

Lit. Ap. 221 (Ef 2, 14-22), Łk 66 (12, 16-21) 

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

3 grudnia – wtorek

17.00 całonocne czuwanie

 

4 grudnia – środa

Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogarodzicy

Lit. Ap. 320 (Hbr 9, 1-7), Łk 54 (10, 38-42; 11, 27-28) 

9.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

5 grudnia – czwartek

17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

6 grudnia – piątek

św. archimandryty męczennika Grzegorza Peradze, św. Aleksandra Newskiego

8.00 Boska Liturgia

 

7 grudnia – sobota

św. wielkiej męczennicy Katarzyny

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

8 grudnia – niedziela

Lit. Ap. 224 (Ef 4, 1-6), Łk 71 (13, 10-17) 

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. Jana Kormiańskiego

 

11 grudnia – środa

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

12 grudnia – czwartek

17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

13 grudnia – piątek

św. Apostoła Andrzeja

8.00 Boska Liturgia

 

14 grudnia – sobota

św. proroka Nauma

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

15 grudnia – niedziela

Lit. Ap. 229 (Ef 5, 8-19), Łk 91 (18, 18-27)

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. Atanazego Brzeskiego

 

17 grudnia – wtorek

św. wielkiej męczennicy Barbary, św. Jana z Damaszku

Lit. Ap. 208 (Gal 3, 23-29), Mk 21 (5, 24-34) (wielkiej męczennicy)

8.00 Boska Liturgia

 

18 grudnia – środa

św. Sawy Uświęconego

Lit. Ap. 213 (Gal 5,22-6,2), Mt 43 (11, 27-30)

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy z namaszczeniem św. mirrą

 

19 grudnia – czwartek

św. Mikołaja Cudotwórcy

Lit. Ap. 335 (Hbr 13, 17-21), Łk 24 (6, 17-23)

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

20 grudnia – piątek

św. Ambrożego z Mediolanu

8.00 Boska Liturgia

 

21 grudnia – sobota

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

22 grudnia – niedziela

Lit. Ap 233 (Ef 6, 10-17), Łk 85 (17, 12-19)

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. Spirydona Cudotwórcy, Biskupa Tremituntu

 

25 grudnia – środa

św. Spirydona Cudotwórcy, Biskupa Tremituntu

Lit. Ap 335 (Hbr 13, 17-21), Łk 24 (6, 17-23) (świętemu)

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

26 grudnia – czwartek

17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

27 grudnia – piątek

8.00 Boska Liturgia

 

28 grudnia – sobota

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

29 grudnia – Niedziela Świętych Praojców

Lit. Ap 257 (Kol 3, 4-11), Łk 76 (14, 16-24)

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst za zmarłych i panichida