Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW LUTY 2020

1 lutego sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

2 lutego niedziela
Niedziela o Zacheuszu
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

5 lutego środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

6 lutego czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

7 lutego piątek
Św. Grzegorza Teologa, apb. Konstantynopola
8.00 Boska Liturgia

8 lutego sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

9 lutego niedziela
Św. Jana Chryzostoma, św. nowych męczenników i wyznawców Cerkwi rosyjskiej
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Jana Kormiańskiego
 
12 lutego środa
Sobór Trzech Wielkich Hierarchów: Bazylego
Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza
 
13 lutego czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich
 
14 lutego piątek
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie
 
15 lutego sobota
Spotkanie Pańskie
9.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie
 
16 lutego niedziela
Niedziela o Synu Marnotrawnym
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Atanazego Brzeskiego
 
19 lutego środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza
 
20 lutego czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

21 lutego piątek
8.00 Boska Liturgia

22 lutego sobota
Sobota Rodzicielska
dzień modlitwy za zmarłych
8.00 Boska Liturgia i panichida
17.00 całonocne czuwanie

23 lutego niedziela
Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Mięsopustna
II rocznica śmierci ś.p. prot. Włodzimierza Cybulińskiego
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia i panichida po ś.p. prot. Włodzimierzu Cybulińskim
17.00 akatyst za zmarłych i panichida

26 lutego środa
Liturgia nie jest sprawowana
17.00 akatyst św. Nektariusza

27 lutego czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

28 lutego piątek
Liturgia nie jest sprawowana

29 lutego sobota
Świętych Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie