Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW MARZEC 2020

1 marca niedziela
Niedziela Przebaczenia Win. O strasznym sądzie
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia i wieczernia z obrzędem przebaczenia

2 marca poniedziałek
Początek Wielkiego Postu
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety
 
3 marca wtorek
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety
 
4 marca środa
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety
 
5 marca czwartek
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety
 
6 marca piątek
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów,
molebień św. Teodora Tyrona i oświęcenie koliwa
17.00 akatyst Jezusowi Najsłodszemu

7 marca sobota
Św. Teodora Tyrona
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

8 marca I niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Prawosławia
8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
i molebień Niedzieli Prawosławia
17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Mateusza
po nabożeństwie spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy:
dr Paweł Grabowski, Miłosierdzie praktyczne najpewniejszy drogowskaz stąd do wieczności

11 marca środa
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 akatyst św. Nektariusza

12 marca czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

13 marca piątek
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 akatyst Męki Pańskiej

14 marca sobota
Wspomnienie zmarłych
8.00 Boska Liturgia i panichida
17.00 całonocne czuwanie
 
15 marca II niedziela Wielkiego Postu
Św. Grzegorza Palamasa
8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św.Marka
po nabożeństwie spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy:
siostry z Monasteru w Turkowicach, Post w Prawosławiu „od kuchni”. Jak pościć duchowo i cieleśnie?

17 marca wtorek
9.00 wieczernia

18 marca środa
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 akatyst św. Nektariusza

19 marca czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

20 marca piątek
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 akatyst Męki Pańskiej

21 marca sobota
Wspomnienie zmarłych
8.00 Boska Liturgia i panichida
17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem św.
krzyża

22 marca III niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Świętego Krzyża. Św. 40 męczenników z Sebasty
7.45 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 wieczernia i akatyst Życiodajnego Krzyża
po nabożeństwie spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy:
hieromnich Włodzimierz, Człowiek i jego zbawienie według św. Symeona Nowego Teologa

25 marca środa
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 akatyst św. Nektariusza

26 marca czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

27 marca piątek
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
17.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

28 marca sobota
Wspomnienie zmarłych
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

29 marca IV niedziela Wielkiego Postu
Św. Jana Klimaka
8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św.Łukasza
po nabożeństwie spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy:
igumenia Katarzyna, Modlitwa u świętych i ascetów XX wieku