Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Informacja o nabożeństwach i posługach w parafii

Bracia i Siostry!

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego pragniemy przekazać ważne informacje.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń krajowych służb sanitarnych i epidemiologicznych (https://www.gov.pl/web/koronawirus).

Informujemy, że parafia:

  • czasowo zawiesza spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej, próby chórów, lekcje języka angielskiego.
  • odwołuje tegoroczne wykłady Wielkopostnej Wszechnicy.
  • zawiesza rekolekcje uczniów do odwołania.
  • czasowo zawiesza udział chóru dziecięcego w porannej niedzielnej Boskiej Liturgii.

Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej prowadzone są od pn. do pt. w godz. 8.00-9.30 i 17.00-19.00. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Nabożeństwa w parafii będą sprawowane zgodnie z publikowanym na stronie harmonogramem, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności.

Zalecamy, aby udział w nabożeństwach wyrażał naszą wiarę i jednocześnie troskę o naszych bliźnich. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa to zbawienny dar. Niezmiennie pamiętajmy, że wymaga ono naszego przygotowania, wiary i bojaźni Bożej. Nie jest i nie może być wymuszane, a powinno stanowić naszą odpowiedź na słowa Zbawiciela "jeśli chcesz, to chodź...".

Eucharystia jest dla nas Bożym darem i świętością. To centrum naszego życia, którego nikt i nic nie jest w stanie zastąpić. Brońmy swej duszy przed zwątpieniem. Niech naszych serc nie ogarnia lęk przed darem, który ceną własnego życia darował nam nasz Zbawiciel.

Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie Wielkiego Postu. To okres walki ze słabościami i z grzechem. To czas zbliżenia z Bogiem i odwrócenia się od zła. Zachęcamy wszystkich do żarliwej modlitwy każdego dnia i poświęcenia czasu na zgłębianie bogactwa własnej wiary. Jeśli ktoś w dniach walki z koronawirusem zostanie w domu, niech pamięta o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Niech wie, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, za mieszkańców naszego miasta i obywateli naszego kraju i za całą ludzkość. Nawet w przypadku Waszej nieobecności ofiara naszej wspólnoty, drogocenne dary zostaną przedłożone Bogu w intencji Was wszystkich. Na Liturgii wspólnie wygłaszamy Modlitwę Pańską. Zjednoczmy się słowami tej modlitwy "...i wybaw nas od złego..." niezależnie od tego gdzie się znajdujemy.

Po drugiej niedzielnej Boskiej Liturgii będziemy sprawować molebień, prosząc Boga o ochronę przed epidemią. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w tej modlitwie w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych.

Przypominając o czasie postu zachęcamy do zwiększenia wysiłków. Cerkiew określa "czas postu" jako czas wiosny duchowej i duchowego szpitala. Przecież ten okres ma nas przygotować do spotkania z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Spotkania z naszym Zbawicielem, który za nas i za nasze grzechy złożył w ofierze Swoje życie. Odpowiedzmy godnie na ten Boży dar. Lud Izraela w chwili zagrożenia podejmował postny wysiłek. Post i nawrócenie uratowało wielu. Do postu i modlitwy wzywa nas w również sam Jezus Chrystus, który karci swych uczniów za zbyt małe zaangażowanie.

Jeśli obawiamy się o zdrowie własne i naszych bliskich - módlmy się. Przypomnijmy sobie o znanej nam praktyce postu kiedy skupiając się na Bogu próbujemy oderwać się od ziemskich "ważnych spraw" i codziennych plotek i dywagacji. Oderwijmy się od uzależniającego Internetu, telewizji, mediów społecznościowych, cudzych opinii i wszechwiedzących ekspertów. Zgłębiajmy mądrość słów Jezusa Chrystusa, które przekazał nam w Ewangelii. Zamiast tracić czas i nerwy przeczytajmy pełne miłości Listy Apostolskie. Kiedy wydaje się nam, że przeżywamy trudne chwile, poświęćmy czas na poznanie historii wczesnochrześcijańskiej wspólnoty opisane w Dziejach Apostolskich. Unikajmy krytykanctwa, mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń.

Módlmy się i za tych naszych współbraci, którzy w obliczu zagrożenia tracą wiarę, gubią się, odchodzą od Boga szukając zbawienia w "racjonalnym myśleniu". Przepraszajmy Boga i za tych, których nie zaraliśmy miłością do Chrystusa i niezachwianą wiarą. Czas pandemii to również czas próby naszej wiary.

W tych dniach nie zapominajmy również o naszych bliźnich, szczególnie o osobach samotnych, chorych i potrzebujących. Jeśli ktokolwiek potrzebuje wsparcia i pomocy w codziennych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Pamiętajmy, że duchowni mogą odwiedzać chorych wspierając ich modlitwą, misterium pokajania, misterium Świętej Eucharystii lub misterium Świętego Oleju.

Uwzględniając decyzje władz państwowych dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszenia zgromadzeń powyżej 50 osób, mając na uwadzę duchową potrzebę wiernych, zmieniamy wieczorne nabożeństwa w najbliższe środy i piątki. Od dnia 18 marca, w każdą środę i piątek o godz. 16.00 będzie sprawowana druga tego dnia Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów. Tym samym, w najbliższych dniach, Świętą Eucharystię będzie można przyjąć w niedzielę (2 Liturgie), środę (2 Liturgie), piątek (2 Liturgie) i sobotę.

 

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

 

Plan nabożeństw na najbliższe dni:

14 marca sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie

 

15 marca II niedziela Wielkiego Postu

Św. Grzegorza Palamasa

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i molebień o obronę przed epidemią

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św.Marka

spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy odwołane:

 

17 marca wtorek

9.00 nabożeństwo odwołane

 

18 marca środa

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów i molebień do św. Nektariusza (zamiast akatystu do św. Nektariusza)

 

19 marca czwartek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

20 marca piątek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów (zamiast akatystu Męki Pańskiej)

 

21 marca sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem św. krzyża