Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Nabożeństwa w parafii w dniach 23-29 marca - aktualizacja

Aktualizacja nabożeństw w parafii. Stan na 23 marca 2020 roku.

Przypominamy o obowiązku ograniczenia liczby wiernych do 5 osób.

 

 

25 marca środa
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów i molebień do św. Nektariusza

 

26 marca czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

27 marca piątek
8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

28 marca sobota
Wspomnienie zmarłych
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

 

29 marca IV niedziela Wielkiego Postu
Św. Jana Klimaka
8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św.Łukasza