Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Nabożeństwa w parafii w dniach 5-12 kwietnia

Harmonogram nabożeństw w parafii w dniach 5-12 kwietnia

Przypominamy o obowiązku ograniczenia liczby wiernych do 5 osób

99b33ffee42f23877d04e93d94da556d

 

5 kwietnia

V niedziela Wielkiego Postu. Św. Marii Egipcjanki

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

po nabożeństwie w kaplicy chrzcielnej spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli być na liturgii: w godz. 9.30-11.00

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Jana

 

6 kwietnia poniedziałek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 całonocne czuwanie

 

7 kwietnia wtorek

Święto Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy

6.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

po nabożeństwie w kaplicy chrzcielnej spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli być na liturgii: w godz. 8.30-10.00

9.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

 

8 kwietnia środa

Sobór Archanioła Gabriela

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

9 kwietnia czwartek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

10 kwietnia piątek

zakończenie okresu Świętej Czterdziestnicy

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 akatyst Męki Pańskiej

 

11 kwietnia

Sobota Łazarza

6.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.00 całonocne czuwanie

 

12 kwietnia

Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy

6.00 Boska Liturgia

8.00 Boska Liturgia

po nabożeństwie w kaplicy chrzcielnej spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli być na liturgii: w godz. 10.00-11.00

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Męki Pańskiej