Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Praktyczne informacje na dni Wielkiego Tygodnia

Bracia i Siostry!

 

Krótkie i ważne informacje dotyczące życia naszej parafii w Niedzielę Palmową i Wielki Tydzień.

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ogranicza liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach do pięciu. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie kary. Z tego względu, aby respektować ustanowione prawo, aby chronić naszych bliźnich oraz aby swoim zachowaniem nie dawać powodów do zgorszenia postawą chrześcijan, wzywam do przestrzegania:
  • wskazanego w rozporządzeniu limitu pięciu osób;
  • zachowania na placu cerkiewnym wymaganego dystansu.
 • Harmonogram nabożeństw Wielkiego Tygodnia został już opublikowany na naszej stronie: TUTAJ.
 • Wszystkie nabożeństwa Wielkiego Tygodnia i nocy paschalnej będą transmitowane w Internecie i w Radiu Orthodoxia. Szczegóły TUTAJ. Parafia zainicjowała transmisje wideo za pośrednictwem portalu YouTube. Prosimy o subskrypcje i zachęcamy do wspólnej modlitwy - LINK.
 • Przychodząc do cerkwi w Niedzielę Palmową i kolejne dni pamiętajcie, że:
  • palemki-wierzby będziemy święcić w sobotę wieczorem i w niedzielę po pierwszej Liturgii oraz w czasie II i III Liturgii (o godz. 6, 8 i 10). Oświęcone w sobotę palemki będą dostępne przed świątynią;
  • przychodząc do cerkwi możecie pozostawić karteczki z imionami Waszych bliskich, za których będziemy się modlić w okresie Wielkiego Tygodnia;
  • kartki z imionami bliskich możecie przekazać również telefonicznie duchownym naszej parafii, lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy poczty elektronicznej;
  • w jaszczyku można pozostawić ofiarę na świece na kolejne dni Wielkiego Tygodnia lub złożyć ofiarę na kwiaty przed Grobem Chrystusa;
  • zmuszeni jesteśmy prosić Was o wsparcie naszej parafii. Kryzys związany z pandemią dotyka również i naszą wspólnotę. Stałe koszty nie zmieniają się. Trudno jest prosić, albowiem rozumiemy, że sytuacja wielu naszych parafian również uległa dramatycznemu pogorszeniu. Nie mniej jednak, jeśli zapragniecie nas wesprzeć, będziemy Wam bardzo wdzięczni;
  • w niedzielę będziemy spowiadać w kaplicy chrzcielnej na terenie domu parafialnego. Starostowie cerkiewni będą Was informować ile osób znajduje się w środku. Spowiedź i Eucharystia będą odbywać się w godzinach 9.30-11 (Niedziela Palmowa). Prosimy o zachowanie odpowiednich limitów i oczekiwanie z zachowaniem wymaganego dystansu;
  • po zakończonej Liturgii Wielkiego Czwartku (od godz. 9.30 do 10.30) duchowni będą czekać na osoby pragnące wyspowiadać się i przyjąć Święte Dary. To szczególny dzień ustanowienia przez naszego Zbawiciela sakramentu Eucharystii;
  • procesja Wielkiego Piątku będzie się odbywać bez udziału wiernych, którzy mogą pozostać w świątyni;
  • procesja w noc paschalną odbędzie się bez udziału wiernych, którzy mogą pozostać w świątyni;
  • święcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie się odbywało w godz. 12.00-16.40 na placu cerkiewnym. Prosimy o trzymanie koszyczków lub ustawianie ich na ziemi i zachowanie dystansu 2 metrów. Każdy będzie mógł później pokłonić się przed Grobem Chrystusa i postawić swą świecę;
  • wierni, którzy pragną pomodlić się przed Grobem Jezusa Chrystusa będą mogli odwiedzać cerkiew po zakończeniu wieczerni Wielkiego Piątku aż do godz. 23.00 w Wielką Sobotę. W cerkwi może się znajdować 5 osób. Z tego względu prosimy o zachowanie dystansu w kolejce przed cerkwią;
  • wszystkie nabożeństwa będą słyszane na terenie placu cerkiewnego. Zadbaliśmy o zewnętrzne nagłośnienie. Niech czas pobytu przed świątynią będzie czasem Waszej żarliwej modlitwy;
  • prosimy, aby na nabożeństwa przychodzić pieszo, lub ewentualnie pozostawiać samochody na wewnętrznym parkingu cerkiewnym. Prosimy aby nie stawiać samochodów od strony ul. Sikorskiego.
 • na terenie cerkwi i placu cerkiewnego, do odwołania, obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania.

Niezależnie od sytuacji wokół nas, zaostrzonego prawa i licznych ograniczeń, zachowajmy w dniach Wielkiego Tygodnia duchowy spokój. Bądźmy z naszym Zbawicielem, który dla nas i za nas składa Siebie w ofierze Krzyża. Niech zbawcza ofiara Jezusa Chrystusa zajmie nasze serca i dusze. Bądźmy z Bogiem w te wyjątkowe dni, niezależnie od tego czy jesteśmy w cerkwi, czy w naszych domach, czy w salach szpitalnych. Ofiara Zbawiciela ratuje nas wszystkich. Cóż może być w tych dniach ważniejsze dla Bożych dzieci???

Dobrego i spokojnego czasu Wielkiego Tygodnia. Duchowego wzrastania, spokoju i ukojenia. Czuwajcie przy Grobie Chrystusa! Bądźcie z Nim na Golgocie i oczekujcie Jego Zmartwychwstania!

 

proboszcz Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

prot. Marek Ławreszuk