Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Organizacja nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Święta Paschy (na okres 16-26 kwietnia) - aktualizacja

Organizacja nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Święta Paschy (na okres  16-26 kwietnia)

image

Przypominamy o konieczności zachowania limitu osób w cerkwi (5 osób), obowiązku noszenia masek zakrywających usta i nos (zarówno w przestrzeni publicznej jak i w cerkwi) oraz zachowania w cerkwi i na placu cerkiewnym wymaganego dystansu od innych osób.

Modlitwa i oddawanie pokłonu oraz całowanie św. Krzyża oraz świętej płaszczenicy wyłącznie w maseczkach. Wierni przystępujący do sakramentu spowiedzi powinni nosić maseczki.

Wskazane w harmonogramie nabożeństwa będą transmitowane online i na antenie Radia Orthodoxia. Wszystkie nabożeństwa będą słyszane na placu cerkiewnym - w bliskiej odległości od drzwi cerkwi.

Prosimy o absolutne przestrzeganie zaleceń duchowieństwa i starostów cerkiewnych. 

16 kwietnia  Wielki Czwartek. Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy

17.00   jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem dwunastu fragmentów Ewangelii ® @

 

17 kwietnia  Wielki Piątek. Wspomnienie Męki Pańskiej

17.00   wieczernia z wyniesieniem Świętej Płaszczenicy, małe powieczerze z kanonem „O ukrzyżowaniu Pańskim i na płacz Bogurodzicy” ® @

po nabożeństwie cerkiew będzie otwarta przez całą noc. Przystępowanie do św. płaszczenicy wyłącznie w maseczkach.

 

18 kwietnia  Wielka Sobota

4.00     jutrznia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego ® @

w godz. 12.00-16.40 święcenie pokarmów. UWAGA. Święcenie pokarmów na placu cerkiewnym, przy głównym wejściu do parafii (przy kapliczce na oświęcenie wody). Ostatnie święcenie o godz. 16.40.

23.30   połunoszcznica

 

19 kwietnia     Pascha. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

0.00     procesja, jutrznia paschalna, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, oświęcenie Artosu ©

14.00   wieczernia paschalna

 

20 kwietnia  Poniedziałek Paschy

9.00     Boska Liturgia i procesja

 

21 kwietnia  Wtorek Paschy. Iwerskiej ikony Matki Bożej

8.00     Boska Liturgia

 

22 kwietnia  Środa Paschy

8.00     Boska Liturgia

17.00   akatyst św. Nektariusza

 

23 kwietnia  Czwartek Paschy

8.00     Boska Liturgia

17.00   akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

24 kwietnia  Piątek Paschy. Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło

8.00     Boska Liturgia

 

25 kwietnia  Zakończenie Tygodnia Paschalnego

8.00     Boska Liturgia i rozdzielenie Artosu

17.00   całonocne czuwanie

 

26 kwietnia     Niedziela Antypaschy. Święto parafialne

8.30     małe oświęcenie wody

9.30     powitanie Arcypasterza

10.00   Boska Liturgia i procesja

17.00   akatyst Zmartwychwstania Pańskiego

 

@ - nabożeństwa transmitowane online (YouTubeFacebook)

® - nabożeństwa transmitowane na antenie Radia Orthodoxia

© - nabożeństwo transmitowane online na portalu cerkiew.pl