Aktualności

Wyjazd dzieci i młodzieży do Monasteru św. Marty i Marii na Górze Grabarce – 19-21 maja 2017

2017 05 20 grabarkaW dniach 19-21 maja odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. W pielgrzymce uczestniczyła młodzież z parafialnego bractwa wraz ze swoim opiekunem o. Piotrem Kirylukiem, którzy spotkali się na Świętej Górze już w piątek 21 maja. W sobotę z naszej parafii wyruszył autokar z młodzieżą, aby również spędzić ten wyjątkowy dzień. Na wyjazd zaprosiliśmy także dzieci z parafii św. Jana Teologa. Opiekunami pielgrzymki byli ojcowie Adam Jakuc i protodiakon Marian Romańczuk oraz katechetki Iwona Romańczuk i Bogusława Suszcz.

Dzieci uczestniczyły w Boskiej Liturgii, po której odbyło się wspólne śniadanie. Pielgrzymi aktywnie uczestniczyli we wszystkich punktach majowej pielgrzymki: „100 pytań do…”, warsztatach tematyczncyh, rozmowach oraz zajęciach sportowych.