Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Odliczenie darowizny na parafię od podatku - informacje

Bracia i Siostry!

Przedstawiam ważną informację dotyczącą składania ofiar na parafię, która pozwoli odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny.

Jeżeli wspieramy finansowo swoją parafię, możemy te darowizny odliczyć od swojego dochodu przed opodatkowaniem. Są dwie ulgi kościelne – jedna jest ograniczona do 6% dochodu, a druga nie ma żadnego limitu.

Wypełniając PITa możemy pomniejszyć nasz dochód przed obliczeniem podatku o dokonane darowizny na cele kultu religijnego lub na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą może być odliczona w całości od dochodu.

 

Darowizna na cele kultu:

- w tytule polecenia przelewu musimy wpisać „na cele kultu religijnego”. Możemy również dopisać konkretnie, że np. darujemy określoną kwotę „na utrzymanie parafii”, „na zakup ikony...” itp.

- wypełniając PIT wpisujemy kwotę i informacje z dokonanego przelewu.

- w roku możemy odliczyć kilka darowizn dla kościołów, parafii, ale nie więcej jednak niż 6% dochodu. 

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

  • wartość darowizny,
  • wartość odliczenia oraz
  • dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę.

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. 

1) musimy przekazać darowiznę na rzecz parafii. Z darowizny musi wynikać wyraźnie, że jest ona dana na działalność charytatywno-opiekuńczą tych podmiotów. W tytule przelewu należy wpisać: „na cele działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych” 

2) musimy również dysponować, w momencie dokonywania odliczenia wystawionym przez obdarowanego, pokwitowaniem odbioru darowizny,

3) jesteśmy również zobligowani uzyskać sprawozdanie obdarowanego podmiotu o przeznaczeniu tej darowizny na tę działalność w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny.

Na życzenie Darczyńcy, przy kwotach powyżej 2000 złotych, kancelaria parafialna wystawi sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny.

 

Darowizna na cele kultu od spółek lub przedsiębiorstw.

Informacje o przekazywaniu darowizn przez spółki i przedsiębiorstwa rozliczające się deklaracją CIT, dostępne są na stronie: https://www.podatki.biz/artykuly/cit-odliczenia-darowizn-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych_60_39972.htm. Łączna kwota odliczeń darowizn na cele kultu religijnego od spółki lub przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 10% dochodu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na portalach podatkowych: 

 

Dane do przelewu na rzecz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

 

Nazwa: Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Adres: 15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9

Nr konta: PKO BP S.A. 11 1020 1332 0000 1802 0026 1214

Tytułem: na cele kultu religijnego lub na działalność charytatywno-opiekuńczą 

 

Wasza pomoc pozwoli funkcjonować naszej parafialnej wspólnocie, realizować nasze podstawowe zadania. Wszystkie darowizny są ewidencjonowane a wydatkowanie środków kontrolowane i zatwierdzane przez radę parafialną i komisję rewizyjną parafii.

Za wszystkie ofiary szczerze dziękujemy

 

proboszcz parafii o. Marek Ławreszuk