Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wigilia Narodzenia Jezusa Chrystusa

136358302 4594031013947011 3816132787810388474 oJuż jutro wigilia święta Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyjątkowy dzień. Postny i świąteczny zarazem. Postny - ze względu na oczekiwanie spotkania z Nowonarodzonym. Świąteczny - ze względu na poczucie bliskości Boga, który zbliża się do naszych serc.
 
Poranne nabożeństwo wigilii święta rozpoczyna się nabożeństwem godzin. Duchowny wynosi na środek świątyni ewangeliarz. Najpierw czytane są 3 psalmy, później starotestamentowe proroctwo o narodzinach Mesjasza i nowotestamentowy list. Duchowny czyta Ewangelię. Słuchając czytań odczuwamy to, co czuli starotestamentowi prorocy. Chcemy, aby Bóg objawił się nam i był z nami. Chór śpiewa: Bądź gotowe Betlejem, raduj się... Ale jeśli palestyńska wieś ma napełniać się radością, to czy serca wyznawców Zbawiciela mają być obojętne? Jeśli przyroda i świat nieożywiony wychwala Pana, to czy podobna radość nie powinna brzmieć z naszych serc?
 
Kiedy kapłan wniesie ewangeliarz do prezbiterium rozpoczyna się wieczernia i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Podczas wieczerni słyszymy kolejne czytania starotestamentowe. Osiem proroctw o zapowiedzianym i zrodzonym w Betlejem Mesjaszu. Przepełnieni radością składamy ofiarę eucharystyczną. Dziękujemy Bogu za bezgraniczną miłość i prosimy, aby pozwolił nam uczestniczyć w nocy Jego narodzin.
 
Nie zamykamy naszej nadziei ograniczając ją wyłącznie do nas. Modlimy się za cały świat. Składając ofiarę eucharystyczną wspominamy naszych przyjaciół, bliskich, członków naszych rodzin. Tych, którzy są z nami i tych, którzy odeszli do wieczności. Dla nas wszystkich rodzi się Zbawiciel. Ich imiona zapisujemy i przekazujemy duchownym. Oni modląc się kładą cząstki prosfor wokół Bożego Baranka. Wszyscy wspomniani mistycznie gromadzą się na diskosie - wokół Nowonarodzonego.

 

 
Uczestniczymy w tym dziękczynieniu i złożonej Bogu ofierze. Przyjmujemy Jego Ciało i Krew. Bóg przybywa do nas. Zstępuję do słabych i grzesznych, abyśmy stali się silni i święci.
 
Dziękując za ten dar i kończąc poranne nabożeństwo wynosimy na środek świątyni ikonę święta Narodzenia Chrystusa.
 
Oczekując świątecznej, bożonarodzeniowej Liturgii przepaja nas radość. Jesteśmy jak pastuszkowie, którzy przed wszystkimi, widząc znaki wyruszyli na spotkanie Mesjasza. Przed nami świąteczna noc...
 
 
Przedświątecznie pozdrawiamy Was Bracia i Siostry życząc, aby nadchodzące dni pozwoliły nam wszystkim spotkać Nowonarodzonego. Oby radość nocy bożonarodzeniowej napełniła nasze serca. Chrystus się rodzi! Sławcie go wszyscy.
 
W wigilię święta w naszej cerkwi poranne nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 8.00.