Aktualności

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w naszej parafii

15 marca poniedziałek

Początek Wielkiego Postu

8.00   wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

 

16 marca wtorek

8.00 wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

sprawowane przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba

 

17 marca środa

8.00   Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

18 marca czwartek

8.00   wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

 

19 marca piątek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 akatyst Jezusowi Najsłodszemu

 

20 marca sobota

Św. Teodora Tyrona

8.00   Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

21 marca niedziela

I niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Prawosławia

8.00   Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Mateusza