Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Uroczystości święta parafialnego Niedzieli Antypaschy

9 maja 2021 wspólnota parafialna obchodziła swoje święto - Niedzielę Antypaschy. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę o godz. 17.00 całonocnym czuwaniem. Niedzielne nabożeństwa rozpoczęły się o godz. 8.30 małym oświęceniem wody. O godz. 9.30 zgromadzeni duchowni i wierni wyszli na spotkanie zwierzchnika diecezji białostocko-gdańskiej, Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, który następnie przewodniczył Boskiej Liturgii. Podczas nabożeństwa, zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Jakub podniósł do godności protojerera wikariusza Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ks. Mateusza Kiczkę oraz wikariusza Parafii Prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku, ks. Adama Jakuca.

Podczas Boskiej Liturgii homilię wygłosił prot. Adam Jakuc, który skoncentrował się nad wydarzeniami ewangelicznymi związanymi z ukazaniem się Zmartwychwstałego Zbawiciela uczniom.

Świąteczne uroczystości zakończyła paschalna procesja. Arcybiskup Jakub pozdrowił parafialną wspólnotę z ważnym dla nich dniem. W homilii wskazał na istotę zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, które wyraża się w najkrótszej deklaracji naszej wiary, paschalnym pozdrowieniu "Chrystus Zmartwychwstał". Te słowa, w połączeniu z codziennymi fragmentami Ewangelii czytanymi w dni tygodnia paschalnego, koncentrują uwagę wiernych na najważniejszym dziele w historii świata, które pozwala wierzącym w Chrystusa wejść do Królestwa Niebiańskiego.

Modlitewne uroczystości uświetnił śpiew chórów parafii: parafialnego, pod dyrekcją p. Dawida Jakubowskiego, młodzieżowego, pod dyrekcją lektora Milosza Bogicia oraz dziecięcego, kierowanego przez p. Aleksandrę Pawluczuk.

 

Prot. Marek Ławreszuk

 

Zapraszamy do fotogalerii: 

 

 

Niedziela Antypaschy 2021

Boska Liturgia Niedzieli Antypaschy. 9.05.2021. Fot. Michał Dziewiatowski (Fb Prawosławie w obiektywie)

Niedziela Antypaschy 2021

Fot. Prawosławie w obiektywie