Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Czyszczenie i renowacja polichromii

20210420 095722Wiosną i latem b.r. w naszej cerkwi przeprowadziliśmy renowację polichromii ściennych. Po niespełna 20 latach freski pokryły się warstwą osadu. Brak reakcji powodowałby powolne i nieuchronne zniszczenie polichromii. Dzięki wsparciu członków naszej wspólnoty oraz zaangażowaniu wielu osób udało się zakończyć dwa etapy renowacji.

Pierwszy etap prac polegał na fizycznym oczyszczeniu polichromii z zanieczyszczeń. Dzięki zaangażowaniu naszego parafianina p. Marka Fionika udało się oczyścić polichromie nawy głównej i prezbiterium. Tym samym, na najbliższe kilka lat zabezpieczono ściany przed dalszą degradacją. Praca na wysokości, udostępnienie rusztowań i niezbędnego sprzętu to wolontaryjny wkład pana Marka Fionika.

Słaba jakość tynków w prezbiterium wymagała jednak bardziej fachowej ingerencji. Drugi etap prac polegał na czyszczeniu ścian chlebem i uzupełnianiu ubytków. Wykonaniem wskazanych robót zajęli się ikonografowie: p. Grzegorz Prokopiuk i p. Adam Sokołowski. Gruntownemu czyszczeniu poddano polichromię w prezbiterium. Gruntownej renowacji połączonej z odmalowaniem tła, poddano absydę prezbiterium z górującym wizerunkiem Matki Boskiej Orantki, małe absydy w nawie głównej (Ikona Jezusa Chrystusa oraz Bogurodzicy po lewej i prawej stronie ikonostasu), a także polichromie wokół dolnych okien w nawie głównej.

20210527 173945

Na zdjęciu: tragiczny stan tynków w absydzie prezbiterium. Brud nieodwracalnie wniknął w niewyrównaną strukturę tynków. 

 

Efekty pracy są już widoczne. Przedstawienia ikonograficzne odzyskały swój blask, a przede wszystkim, udało je się zabezpieczyć na kolejne lata.

Ogólny koszt, pomimo ofiarnej pracy wielu osób, przekroczył 30 tys. złotych. Znaczna część tych kosztów została pokryta z ofiar naszych wiernych, którzy odpowiedzieli na mój apel i wsparli akcję renowacji polichromii.

 

20210615 140116

20210527 113149

Na zdjęciu: czerwona strzałka ukazuje miejsce, w którym widoczna jest różnica w jasności tła przed i po czyszczeniu. 

 

Niniejszym, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu i zakończenia prac renowacyjnych. Dziękuję panu Marku Fionikowi za wolontaryjną pracę, udostępnienie rusztowań, fachową pomoc i doradztwo. Dziękuję ikonografom, p. Grzegorzowi Prokopiukowi i p. Adamowi Sokołowskiemu za profesjonalną pracę, konsultacje i podpowiedzi. Dziękuję duchowieństwu parafii, staroście, członkom rady parafialnej, bratczycom oraz tym parafiannom, którzy byli gotowi na codzienną pomoc przy montażu i demontażu rusztowań, zabezpieczaniu świątyni i jej sprzątaniu. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, albowiem dzięki finansowemu wsparciu udało się zrealizować wszystkie założone etapy pracy.

Jeśli Bóg pozwoli w kolejnych latach spróbujemy odnowić kolumny, które są zniszczone w dolnej części oraz oczyścić i odnowić polichromie znajdujące się na zachodniej ścianie świątyni (na chórze i ponad chórem).

Mam nadzieję, że jasne oblicza świętych spoglądających na modlitwę naszej wspólnoty zachęcą wszystkich do modlitwy i staną się najlepszym podziękowaniem za ofiarność i pracę na rzecz naszej parafii.

 

Z miłością w Chrystusie

o. Marek Ławreszuk

20210615 185044