Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

PROGRAM POBYTU RELIKWII ŚW. NEKTARIUSZA Z EGINY W POLSCE

ikonka podgladZ Woli Bożej i dzięki błogosławieństwu i staraniom Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w dniach 17-23 listopada przybędą do Polski relikwie św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza z Eginy. Wszelkie informacje dotyczące tej wizyty będą publikowane na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: https://relikwienektariusza.blogspot.com/

Święte relikwie odwiedzą Warszawę, Białystok, Supraśl, Zwierki, Saki, Grabarkę oraz Stanisławowo. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program i harmonogram wizyty oraz informacje niezbędne dla tych, którzy pragną pomodlić się i pokłonić się przed świętymi relikwiami.

 

PROGRAM POBYTU RELIKWII ŚW. NEKTARIUSZA

17 listopada - piątek 
19.10 – powitanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin

 
Sobór św. Marii Magdaleny w Warszawie

17 listopada - piątek
20.00 - powitanie relikwii, MOLEBIEN
21.00 - AKATYST
22.30 - 7.30 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

18 listopada – sobota
9.00 - BOSKA LITURGIA, MOLEBIEN z czytaniem ŻYWOTU ŚW.
12.00 - AKATYST
13.30 -pożegnanie relikwii

 
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

18 listopada – sobota
16.30 - powitanie delegacji i relikwii, doksologia
17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE
21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
23.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

19 listopada - niedziela
0.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta
7.00 - MOLEBIEN i małe oświęcenie wody
7.30 - BOSKA LITURGIA
9.30 - uroczyste powitanie hierarchów i delegacji
10.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami
13.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
15.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
16.30 - pożegnanie relikwii

Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

19 listopada - niedziela
17.00 - powitanie relikwii, akafist z czytaniem żywotu świętego
21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
23.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

20 listopada - poniedziałek
8.00 - BOSKA LITURGIA
10.00 - AKATYST
11.30 - pożegnanie relikwii

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

20 listopada - poniedziałek
11.45 - powitanie w kaplicy szpitalnej i MOLEBIEN dla pacjentów i pracowników szpitala

Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

20 listopada - poniedziałek
14.45 - powitanie relikwii, doksologia
15.00 - czytanie żywotu świętego
18.00 - POWIECZERZE z kanonem przed Eucharystią w cerkwi św. Jana Teologa
18.30 - monasterska AGRYPNIA: wielka wieczernia z oświęceniem chlebów, czytanie żywotu św. Nektariusza, jutrznia (po katyzmach czytanie modlitw przed Eucharystią), nabożeństwo 1 godziny, molebień z akatystem i oświęceniem wody, nabożeństwo 3 i 6 godziny

21 listopada - wtorek
0.00 - BOSKA LITURGIA
3.00 - śpiewanie pieśni z Bogogłaśnika
5.30 - BOSKA LITURGIA w cerkwi św. Antoniego Supraskiego
7.15 - pożegnanie relikwii

Prawosławny Dom Opieki przy Parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku

21 listopada - wtorek
8.00 - wizyta w Prawosławnym Domu Opieki i MOLEBIEN dla pensjonariuszy ośrodka

Monaster Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach

21 listopada - wtorek
10.45 - powitanie relikwii, uroczysta doksologia i AKATYST
14.00 - pożegnanie relikwii

Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach

21 listopada - wtorek
15.00 - powitanie relikwii, doksologia
17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE święta św. Nektariusza z Eginy
23.00 - AKATYST

22 listopada – środa – liturgiczny dzień wspomnienia św. Nektariusza z Eginy
0.00 - BOSKA LITURGIA
9.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami świętego
13.00 - pożegnanie relikwii

Monaster św. Marty i Marii na Grabarce

22 listopada – środa
14.00-16.00 - wizyta relikwii w monasterze

Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie

22 listopada – środa
20.00 - powitanie relikwii, doksologia
21.00 - AKATYST w języku cerkiewnosłowiańskim i greckim

23 listopada – czwartek
0.00 - BOSKA LITURGIA
9.00 - BOSKA LITURGIA
12.00 - pożegnanie relikwii

Parafia św. Aleksandry i Prawosławny Dom Opieki Społecznej „Betania” w Stanisławowie

23 listopada – czwartek
14.00-18.30 - wizyta w cerkwi i w domu opieki

23 listopada – czwartek
19.35 – pożegnanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin i odlot do Aten