Aktualności

Wizyta metropolity Joannicjusza

wmzcz21 11
W czwartkowe przedpołudnie, 16 września b.r., naszą parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Joanicjusz Metropolita Czarnogóry i Przymorza. Metropolita Joannicjusz, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz towarzyszący im duchowni zostali powitani przez prot. Marka Ławreszuka oraz prot. Piotra Kiryluka. Goście odwiedzili cerkiew parafialną, kaplicę chrzcielną oraz świetlicę parafialną, gdzie zapoznali się ze specyfiką białostockiej parafii oraz historią zburzonego w 1938 roku białostockiego soboru Zmartwychwstania Pańskiego.


Metropolita Joanicjusz (Mićović) urodził się 20 kwietnia 1959 roku w miejscowości Velimlje w Czarnogórze. Jest absolwentem wydziałów teologicznego i filozoficznego Uniwersytetu Belgradzkiego. 30 października 1990 złożył śluby zakonne, 7 lutego 1991 roku przyjął święcenia diakońskie, zaś 17 lutego tego samego roku – kapłańskie. Od 1 września 1992 roku był przełożonym monasteru w Cetynii. W 1999 roku sobór biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał go na biskupa pomocniczego metropolii Czarnogóry i Przymorza. W 2002 roku został zwierzchnikiem diecezji budimljańsko-nikšickiej. Z jego inicjatywy wyremontowano i wzniesiono ponad sześćdziesiąt świątyń i monasterów w diecezji. 29 maja br. decyzją Świętego Soboru Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej został wybrany metropolitą Czarnogóry i Przymorza.

Metropolita Joanicjusz przebywał w Polsce w dniach 14-17 września. Ekscelencja przybył na zaproszenie Cerkwi w Polsce, a głównym celem wizyty było odebranie nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego.